Home

Projectsubsidie: lokale bondgenotennetwerken in de strijd tegen kinderarmoede

Projectsubsidie: lokale bondgenotennetwerken in de strijd tegen kinderarmoede

professionele jeugdwerker   |  25 AUGUST 2023

Het armoededecreet voorziet in de financiële ondersteuning van initiatieven met een vernieuwend, experimenteel, en/of aanvullend karakter. Deze subsidie heeft tot doel projecten te helpen die reageren op maatschappelijk belangrijke behoeften, door tijdelijk bij te dragen aan de personeels- en operationele kosten die inherent zijn aan de uitvoering van het project. 


De voorgestelde projecten onderscheiden zich door hun innovatieve aanpak op het gebied van doelgroep, processen en methodologieën. Ze streven naar meetbare resultaten die ook concreet toepasbaar zijn in het bredere beleidsveld. Deze projecten moeten, nadat ze positief zijn geëvalueerd op hun efficiëntie en doeltreffendheid, uiteindelijk geïntegreerd kunnen worden in andere beleidsterreinen. 

Elk jaar bepaalt de bevoegde Vlaamse minister welke projecten subsidies zullen ontvangen in het kader van armoedebestrijding. Het Departement Zorg, specifiek de afdeling Beleidscoördinatie, is verantwoordelijk voor de uitvoering namens de Vlaamse overheid.