Home

Projectoproep: Speelkansen voor kinderen en tieners met een beperking

Projectoproep: Speelkansen voor kinderen en tieners met een beperking

lokaal bestuur   |  13 NOVEMBER 2023

Het doel van deze projectoproep

Creëer kindvriendelijke én inclusieve publieke ruimte! Wellicht staat er een (her)inrichting van een wijkpark op de agenda. Dit is jouw kans om samen met kinderen en tieners met een beperking drempels in kaart te brengen en een inclusief plan te ontwikkelen. 

Uitdaging

Inclusieve publieke ruimte vraagt doordachte planning en inspraak van de gebruikers. Wij willen kinderen en tieners met een beperking betrekken bij het vormgeven van pleinen, parken, wijken en speelruimtes. 

Waarom meedoen? 

  • Je krijgt professionele begeleiding door Kind & Samenleving
  • Er worden drie inspraaksessies op maat van de doelgroep voorzien
  • Je krijgt concrete aanbevelingen voor inclusieve ruimtelijke ontwikkelingen.

Maak impact!

Het project kan lokale besturen inspireren om inclusieve jeugdruimte te realiseren en kan dienen als proeftuin voor het gemeentelijk meerjarenplan. 

Wie kan er indienen?

 Gemeentebesturen, provincies, bureaus, intercommunales, huisvestingsmaatschappijen, en scholen/organisaties voor kinderen met een beperking.