Home

Projectsubsidies voor vrijwilligersorganisaties voor jeugd met een handicap

Projectsubsidies voor vrijwilligersorganisaties voor jeugd met een handicap

vrijwilliger   |  12 JANUARY 2024

De Vlaamse Regering biedt jaarlijks maximaal 5000 euro projectsubsidies voor verenigingen die zich inzetten voor jeugd met een handicap. De Vlaamse Regering lanceert een projectsubsidielijn onder het Jeugddecreet om verenigingen die bovenlokaal aan jeugdwerk doen te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren met een handicap. 


Wat? 

De projectsubsidie, die maximaal 5000 euro bedraagt, kan aangevraagd worden via KIOSK, met de indiendatum uiterlijk op 28 februari 2024. De uitvoering van het project kan beginnen op 1 april 2024 en loopt tot uiterlijk 31 december 2024

Voor wie? 

Je vereniging komt in aanmerking als ze voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • Gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 
  • Een feitelijke vereniging, een vereniging zonder winstoogmerk, een stichting, of een coöperatieve vennootschap met erkenning als sociale onderneming die vermogensvoordelen uitsluit. 
  • Biedt jeugdwerk op bovenlokaal niveau met een bestaand activiteitenaanbod tijdens het schooljaar en/of schoolvakanties. 
  • Steunt volledig op vrijwilligers; geen beroepskrachten in dienst. 
Welke projecten komen in aanmerking? 

  • Extra werkingskosten voortkomend uit bestaand jeugdwerkaanbod. 
  • De verbetering van toegankelijkheid voor kinderen en jongeren met een handicap. 
  • Duurzaamheid en positieve langetermijneffecten voor zowel vereniging als doelgroep. 
Per organisatie kan slechts één project per jaar worden aangevraagd met een gevraagde subsidie tussen 1000 en 5000 euro. Voor vragen en hulp, kan je gebruik van het contactformulier op de website met als thema 'Jeugd' en onderwerp 'Subsidies voor gehandicaptenwerkingen'. 

Op zoek naar tips en inspiratie?

Neem contact op met de netwerkorganisatie Troef vzw voor doelgroepspecifieke tips, inspiratie en goede praktijken om je jeugdwerkaanbod op een duurzame manier toegankelijker en inclusiever te maken voor kinderen en jongeren met een handicap.