Home

Vorming suïcidepreventie in het jeugdwerk

Vorming suïcidepreventie in het jeugdwerk

professionele jeugdwerker   |  20 JULY 2023

 Wat?

Jongeren vormen een aanzienlijke risicogroep als het gaat om het ontwikkelen van zelfmoordgedachten en het vertonen van suïcidaal gedrag. Dit brengt ook binnen het jeugdwerk een uitdaging met zich mee, aangezien begeleiders regelmatig geconfronteerd worden met jongeren die kampen met emotionele problemen en suïcidale gedachten. Als professional in het jeugdwerk is het daarom van groot belang om de juiste tools en vaardigheden te hebben om met deze problematiek om te gaan en om vrijwilligers of collega's te kunnen ondersteunen bij dergelijke situaties.

Voor wie? 

  • Beroepskrachten in het jeugd(welzijns)werk: Betaalde krachten bij jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, jongerenverenigingen, jeugdwelzijnswerk... 
  • Medewerkers van jeugddiensten. 

Wat kan je verwachten? 

  • 10u-12u: We gaan op een interactieve manier stilstaan bij volgende thema’s: welke signalen kan je opvangen? Hoe ga je het gesprek aan met jongeren rond suïcidaliteit? Wat hierna? En welke hulpbronnen zijn beschikbaar?
  •  12u-12u30: Q&A: Deelnemers krijgen de mogelijkheid om vragen/situaties te bespreken.