Home

Een begeleiding aanvragen

Een begeleiding aanvragen

Ben je op zoek naar een begeleiding voor je vereniging, je professionele organisatie, stad of gemeente? Dat kan ook via Komaf. Zo een begeleiding wordt op maat gecreëerd met het oog op een structurele verandering in jouw jeugdwerking. Net als bij de vormingen, krijg je ook voor begeleidingen een voucher (€1000) als jouw aanvraag past binnen de Komaf-thema's.

Voor meer info en het vastleggen van een begeleidingstraject, mail naar marte.ingels@bataljong.be.