Home

Een begeleiding aanvragen

Een begeleiding aanvragen

Ben je op zoek naar een begeleiding voor je vereniging, je professionele organisatie, stad of gemeente? Dat kan ook via Komaf. Zo een begeleiding wordt op maat gecreëerd met het oog op een structurele verandering in jouw jeugdwerking. Net als bij de vormingen, krijg je ook voor begeleidingen een voucher (twv €1000) als jouw aanvraag past binnen de Komaf-thema's. (voor meer info of begeleiding boeken: marte.ingels@bataljong.be)


Voorwaarden

 • Thema's kaderen binnen Komaf
  • Armoede en sociale uitsluiting
  • aandacht voor onzichtbare armoede
  • De leefwereld van kinderen en jongeren met een beperking 
  • Leven met AD(H)D
  • ASS voor Dummies 
  • Smog in het jeugdwerk
  • Individuele begeleiding van kinderen en jongeren met een beperking 
  • Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal
  • Omgaan met diversiteit
  • Omgaan met meertaligheid 
  • Gendersensitief communiceren
  • Seksuele- en genderdiversiteit
  • ... 
 • Minstens 3 bijeenkomsten
 • Begeleidingen op maat (en in overleg) door expertise-organisatie 

Wat is een begeleiding? 

Wat is een begeleiding? Bij een begeleiding ga je aan de slag rond een bepaald Komaf-thema in je werking. Je bent bereid om een iets intensiever traject aan te gaan om structurele veranderingen aan te brengen in je werking. Zo maak je je werking op lange termijn inclusiever en meer divers! Dit doe je uiteraard niet alleen, er staan een heleboel boeiende expertise-organisaties voor je klaar om dit traject samen vorm te geven. Je kan zelf aangeven waar jouw werking nood aan heeft om zo een begeleiding helemaal op maat te krijgen!

Hoe werkt het? 

1. Je kiest een thema waarmee je graag aan de slag wil in jouw werking. 

2. Je stuurt een mailtje naar marte.ingels@bataljong.be met vermelding van: 

  • Jouw naam, werking, gemeente en provincie 
  • Thema van de begeleiding die je aanvraagt
  • Korte toelichting waarom je voor dit thema koos 

3. We sturen jouw enkele begeleidingspartners met de juiste expertise door. Je neemt contact op en legt een begeleiding vast. (Heb je al contact met een organisatie? Geef het gerust door en we bekijken of je ook een voucher kan krijgen!)

4. We geven een code voor een voucher twv €1000. De begeleidingsorganisatie factureert dit naar ons, de rest betaal je zelf. Zo proberen we het begeleidingstraject betaalbaar te houden voor jouw werking! 

5. Na de begeleiding ontvang je een link naar een evaluatieformulier, vul dit zeker in! 

Voor meer info en het vastleggen van een begeleidingstraject, mail naar marte.ingels@bataljong.be.