Home

17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Armoede

17 oktober: Werelddag van Verzet tegen Armoede

jeugdwerker / vrijwilliger / lokaal bestuur   |  17 OCTOBER 2023

Op 17 oktober is het Werelddag van Verzet tegen Armoede. 

Jaarlijks wordt op deze dag het thema armoede opnieuw in de kijker geplaats. We staan ook stil bij de vele kinderen wereldwijd, maar ook in Vlaanderen die nog steeds in (extreme) armoede moeten opgroeien.  Ook zij moeten gehoord worden en hebben recht op vrije tijd! 

 Meer info vind je onder andere bij onze partnerorganisatie Netwerk tegen Armoede