Home

Het inspiratielab: Vrijetijdskansen inclusiever maken

Het inspiratielab: Vrijetijdskansen inclusiever maken

professionele jeugdwerker   |  12 MAY 2023
Op maandag 8 mei verzamelden we met een aantal jeugdambtenaren uit lokale besturen in Antwerpen.

Op het programma: een inspiratielab-dag in teken van het toegankelijk/ inclusiever maken van lokale vrijetijdskansen. Met als doel elkaar inspireren maar ook op zoek gaan naar gedeelde en eigen uitdagingen met betrekking tot het thema.

De dag starten deden we dan ook met kennis maken en ervaringen delen over inclusief werken. Aan de hand van een story map schreven we een verhaal op dat een sterke emotie bij ons oproept als het gaat over vrijetijdskansen toegankelijk maken. Zowel leerlessen als negatieve ervaringen werden gedeeld. In duo vroegen we dieper door naar de betekenis achter het verhaal.

In groep koppelden we enkele opvallende aspecten terug. Onder andere het belang van communicatie met ouders bijvoorbeeld en een sterk onthaal bij het aanbod wat kan zorgen voor vertrouwen. Maar ook het feit dat de ene drempel wegwerken door bijvoorbeeld een vrije instroom in het aanbod, er ook voor kan zorgen dat er andere uitdagingen ontstaan zoals voldoende informatie hebben over deelnemers van een vrijetijdskans.

Op basis van deze ervaringen brainstormden we verder over heel wat uitdagingen en leervragen met betrekking tot inclusie en toegankelijkheid van lokale vrijetijdskansen. Clusters zoals communicatie, doelgroepspecifiek of inclusief werken, draagkracht, visie-ontwikkeling kwamen naar boven.

Na een gezellige lunch legden we de focus op de 7B’s. Hoe gekend zijn die en welke B’s blijken makkelijker of moeilijker om mee aan de slag te gaan? Uiteindelijk bleek dat de 7B’s een goede houvast zijn om mee aan de slag te gaan, maar het is hiernaast ook belangrijk om voldoende op de hoogte te zijn van de leefwereld van alle kinderen en jongeren en hun gezin. Bewust omgaan met jouw eigen referentiekader en hierover reflecteren bij het hanteren van de 7B’s is belangrijk.

 Tot slot omschreef iedereen voor zichzelf een eigen leervraag. In groep probeerden we deze verder uit te diepen zodat we bij de absolute kern terecht kwamen. Vragen gingen onder andere over: hoe info kan verkregen worden over kinderen en hoe hiermee op een goede manier kan omgegaan worden, hoe het jeugdwerk te ondersteunen in inclusief werken, hoe er samen met (wisselende) partners een gedragen visie ontwikkeld kan worden. Er werden al eerste aanzetten gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Enkelen maakten een netwerkanalyse op om in kaart te brengen wie ze moesten betrekken. Anderen bedachten vragen die ze konden stellen om meer zicht te krijgen op de uitdaging.

 Geïnspireerd en geprikkeld rondden we de dag af. Na een vorming heb je altijd te weinig tijd om met het geleerde aan de slag te gaan. Gelukkig is dit geen vormingsdag – hoewel er veel geleerd werd – maar een inspiratielab-dag dus het werk werd meteen gedaan!

Heb jij na het lezen van deze blogpost ook zin gekregen om mee te doen in dit inspiratielab? Dat kan!

Ons volgende werkmoment is op 16 juni. Nieuwe mensen kunnen dan nog steeds gratis aansluiten. Dus kom zeker eens langs, afspraak van 10u tot 15u in Brussel (KSA Nationaal – Vlakbij station Brussel-Noord).

Het is ook geen enkel probleem als je er vorige keer niet bij was, we zorgen ervoor dat je snel mee bent!