Home

Projectoproep menstruatiewelzijn

Projectoproep menstruatiewelzijn

jeugdwerker / vrijwilliger / lokaal bestuur   |  15 MAY 2024

Doelstelling 

Het Vlaamse Gelijkekansenbeleid wil met deze oproep bijdragen aan een hoger menstruatiewelzijn door projecten te ondersteunen die kennis bevorderen, informeren en sensibiliseren over menstruatiewelzijn, en taboes en stigma's doorbreken. 

Projectdoelstellingen 

Projecten moeten zich richten op minstens één van de volgende doelstellingen: 

 • Kennis bevorderen over menstruatie. 
 • Informeren en sensibiliseren over menstruatiewelzijn. 
 • Taboes en stigma's over menstruatiewelzijn doorbreken. 

Innovatieve Projecten 

De oproep zoekt naar vernieuwende projecten zoals:

 • Sensibiliseren over menstruatiewelzijn en de impact op het dagelijks leven voor de brede samenleving.
 • Informeren over de hormonale cyclus en menstruerende lichamen bij jonge meisjes, met aandacht voor culturele verschillen. 
 • Doorbreken van stigma en taboes rondom menstruerende lichamen, vooral in interculturele contexten. 
 • Ondersteunen van onderwijsinstellingen, vrijetijdsorganisaties, ondernemingen en lokale besturen bij de uitbouw van een menstruatiewelzijnsbeleid. 

Waar kunnen projecten plaatsvinden?

De projecten moeten worden uitgevoerd in: 

 • Onderwijsinstellingen (binnen en buiten de schoolse context). 
 • Vrijetijdsverenigingen. 
 • Welzijnsverenigingen. 
 • Lokale besturen. 
 • Andere plaatsen waar ondersteuning en informatie rond menstruatiewelzijn nodig zijn. 

Wat kan er niet?

Projecten die enkel gericht zijn op het aanbieden van gratis menstruatiemateriaal vallen buiten de scope van deze oproep, hoewel de aankoop en verdeling hiervan een onderdeel kunnen zijn van het project. 

Duurtijd

Projecten hebben een maximale duur van 12 maanden en starten ten vroegste op 1 september 2024. 

Wie kan indienen?

Aanvragen kunnen worden ingediend door verenigingen, lokale besturen, sectororganisaties en ondernemingen. Elke indiener kan slechts één aanvraag indienen. 

Beoordeling 

Subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van de beschikbare middelen en de kwaliteit van de aanvraag. Criteria voor beoordeling omvatten: 

 • Bijdrage aan de doelstellingen. 
 • Innovatie en vernieuwing. 
 • Samenwerkingsverbanden. 
 • Degelijke uitwerking van het project. 
 • Verankering van resultaten na afloop van de financiering.

Indiening moet gebeuren uiterlijk op 15 juni 2024, 12:00 uur, via gelijkekansen@vlaanderen.be met het aanvraagformulier beschikbaar op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De aanvrager moet gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Projectvoorstellen moeten in het Nederlands zijn en voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria.