Home

Projectoproep “Visuele handicap & inclusie”

Projectoproep “Visuele handicap & inclusie”

jeugdwerker / vrijwilliger / lokaal bestuur   |  29 MARCH 2024

Waarover gaat het?

De projectoproep "Voor meer toegankelijke vrijetijdsactiviteiten voor personen met een visuele beperking" wil steun verlenen aan actoren in de sport-, vrijetijds-, culturele, sociale en gehandicaptensector die de toegang tot inclusieve vijetijdsactiviteiten willen bevorderen voor mensen met een visuele beperking. Dit kan gebeuren door een aangepast onthaal, de invoering van nieuwe begeleidings- en coaching praktijken, de verrijking van het aanbod met modules die toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking, de aanpassing van de fysische omgeving, het financieel toegankelijk maken van het aanbod, ...

Meer informatie over de oproep, de selectiecriteria en de procedure vind je op de website van de Koning Bouwdewijnstichting!