Home

Save the date: Komaf naar inclusie in de vrijetijd

Save the date: Komaf naar inclusie in de vrijetijd

jeugdwerker / vrijwilliger / lokaal bestuur   |  20 JUNE 2024

Save the date

Zet 5 december 2024 alvast in je agenda want dan organiseren Bataljong, De Ambrassade, het Kenniscentrum Kinderrechten en Jint samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media een inspirerende dag over inclusie in de vrije tijd gericht op kinderen en jongeren en hun organisaties. 

Noteer 5 december 2024

Deze ganse dag zal in het teken staan van ervaren, leren en verdiepen. Dat zijn bovendien de drie pijlers binnen Komaf om jeugdverenigingen stapsgewijs aan de slag te laten gaan met inclusie, diversiteit en gelijke kansen in hun omgeving.

Dit evenement is speciaal gericht op iedereen die zich wil inzetten voor een inclusievere vrije tijd voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel.

Programma

Het programma is rijk en gevarieerd, met sofagesprekken, dialoogtafels en plaatsbezoeken. Experts en professionals komen samen om te praten over actuele thema's zoals armoede, diversiteit en de toekomst van inclusievere vrije tijd voor alle kinderen en jongeren. 

Voor wie is dit inspiratiemoment?

Deze dag is bedoeld voor: 

  • Jeugdwerkorganisaties 
  • Vormingspartners van Komaf 
  • Welzijnsorganisaties 
  • Kennis- en expertiseorganisaties 
  • Onderzoekers die zich richten op inclusie en gelijke kansen 
  • Lokale welzijns- en jeugdambtenaren 
  • Politici 
  • Beleidsmakers op alle niveaus 
  • ... en iedereen die interesse heeft in Komaf en inclusieve vrije tijd voor kinderen en jongeren!

Wil je op de hoogte blijven?

Als je snel te weten wil komen wat het uitgebreide programma zal inhouden, de inschrijvingen open gaan en de verdere praktische details over dit inclusief event worden vrij gegeven?

Klik dan op onderstaande button en duid op de website van De Ambrassade: 'Hou me op hoogte' van dit evenement. Je zal uit eerste hand up-to-date informatie ontvangen naarmate dat het evenement dichterbij komt.

Mis deze unieke kans niet om je praktijk te verrijken, nieuwe tools en inzichten op te doen, en gelijkgestemden te ontmoeten, tot dan!