Home

Begeleidingspartners Komaf

Hier vind je een overzicht van de partners die aanvragers kunnen voorzien van een begeleiding op maat, binnen de thema's van Komaf.

Avansa Limburg

Avansa Limburg zet in op leren, participeren en inclusie, en wil Limburgers versterken. Want sterke mensen maken de samenleving beter. 

website

Avansa Oost-Brabant

Avansa Oost-Brabant ondersteunt burgers, organisaties en besturen die gaan voor een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving in Oost-Brabant. Niet alleen met cursussen, uitstappen en studiedagen, maar ook als procesbegeleider en netwerkbouwer

website

Bataljong

Bataljong verbindt en ondersteunt schepenen van jeugd, jeugdambtenaren en jeugdraden. Wij bieden graag trajecten en vormingen op maat aan. 

website

Bazzz

Bazzz is een jeugdwerking die een veilige plek voor tieners en jongeren met een migratiegeschiedenis biedt. We organiseren workshops, activiteiten en uitstappen vanaf 12 jaar.

website

Bruzelle

BruZelle strijdt tegen menstruatiearmoede. Met "Regels van 3" leren we jullie hoe je omgaat met menstruatiearmoede, hoe je inzet op menstruatiezekerheid en menstruele gezondheid en hoe je het taboe rond de menstruatie kan doorbreken.

website

Demos

Demos is een bruggenbouwer voor organisaties en overheden die participatief willen werken voor én met mensen in kwetsbare posities, en versterkt zo de maatschappelijke impact van vrijetijdssectoren. We bieden coachings aan rond participatief werk

website

Ella vzw

Het kenniscentrum gender en etniciteit biedt informatie, vorming en begeleiding rond intersectionaliteit aan organisaties en ondersteunt hen in de reflectie over sociale ongelijkheid en inclusie.

website

Formaat

Formaat creëert ruimte voor jongeren en hun initiatieven door open jeugdwerk te stimuleren, ontwikkelen en verbinden. Met meer en sterker open jeugdwerk dragen we bij aan een duurzame samenleving die haar diversiteit inzet als sterkte.

website

Heder

Heder biedt gespecialiseerde ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) een verstandelijke en/of motorische beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel.  

website

iDrops

iDrops ontwikkelt vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en maakt impact binnen domeinen als mantelzorg, neurodiversiteit, patient empowerment en digitale inclusie.

website

JAC Halle-Vilvoorde

Het JAC biedt een luisterend oor voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Bij ons kom je vrijwillig, gratis en in vertrouwen. Je beslist zelf om te komen, waarover je wil praten en wat je met de info of het advies doet. 

website

JES Academy

JES gaat al bijna 40 jaar aan de slag met jongeren in een stedelijke context. De lessen over de stedelijke jongeren, hun context en de aanpak en visie die we ontwikkelden, willen we graag met jou delen zodat jij er zelf mee aan de slag kan.

website

Jeugddienst Globelink

Jeugddienst Globelink is een erkende, landelijke jeugddienst die samen met jongeren in de vrije tijd projecten op poten zet vanuit een mondiale, duurzame invalshoek. 

website

Motief vzw

Motief ondersteunt jeugdwerk in het omgaan met verschil in onze superdiverse samenleving. Tijdens interactieve vormingen behandelen we allerlei thema's zoals straffe uitspraken, overtuigingen, geloof en identiteiten.

website

Oranje vzw

Vzw Oranje organiseert vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Graag delen we onze expertise met anderen aan de hand van vormingen, intervisie, uitwisseling,...

website

Ouders voor Inclusie

Ouders voor Inclusie is een organisatie van, voor en door ouders van kinderen met een beperking. We willen het recht op een inclusief leven ondersteunen door ouders sterker te maken.

website

Punt. vzw

Punt. vzw is een expertisecentrum omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag. We bieden laagdrempelige hulpverlening, vormingen en workshops aan rond de thema’s grenzen stellen, grensoverschrijdend gedrag, hoe reageren op grensoverschrijdend ge

website

Roots vzw

Roots ondersteunt en versterkt brede en diverse jeugdwerkingen. Wij willen oa via vormingen een stem geven aan diegenen die te weinig gehoord en (h)erkend worden en zo het middenveld toegankelijker maken voor hen. 

website

Tumult

Tumult is een ontmoetingsplek waar kinderen en jongeren met een vluchtverhaal experimenteren, uit wisselen en leren. We ondersteunen vereningingen in vorming rond (cyber)pesten en kinderen en jongeren op de vlucht.

website

Uit de Marge vzw

Uit De Marge vzw is het Vlaams steunpunt voor jeugdbeleid en jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

website

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw is zelf geen organisator van lokale speelpleinwerkingen, maar ondersteunt hen proactief. Gemeentelijk of particulier georganiseerd, alle speelpleinorganisatoren ondersteunen we op maat.

website

VOC Opstap

VOC Opstap vzw ondersteunt organisaties en verenigingen die hun aanbod willen open stellen voor mensen die moeilijk aansluiting vinden binnen het vrijetijdscircuit.

website