Home

Begeleidingspartners Komaf

Hier vind je een overzicht van de partners die aanvragers kunnen voorzien van een begeleiding op maat, binnen de thema's van Komaf.

Bazzz

Bazzz is een jeugdwerking die een veilige plek voor tieners en jongeren met een migratiegeschiedenis biedt. We organiseren workshops, activiteiten en uitstappen vanaf 12 jaar.

website

Demos

Demos is een bruggenbouwer voor organisaties en overheden die participatief willen werken voor én met mensen in kwetsbare posities, en versterkt zo de maatschappelijke impact van vrijetijdssectoren. We bieden coachings aan rond participatief werk

website

iDrops

iDrops ontwikkelt vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en maakt impact binnen domeinen als mantelzorg, neurodiversiteit, patient empowerment en digitale inclusie.

website

JES Academy

JES gaat al bijna 40 jaar aan de slag met jongeren in een stedelijke context. De lessen over de stedelijke jongeren, hun context en de aanpak en visie die we ontwikkelden, willen we graag met jou delen zodat jij er zelf mee aan de slag kan.

website

Oranje vzw

Vzw Oranje organiseert vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Graag delen we onze expertise met anderen aan de hand van vormingen, intervisie, uitwisseling,...

website

Punt. vzw

Punt. vzw is een expertisecentrum omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag. We bieden laagdrempelige hulpverlening, vormingen en workshops aan rond de thema’s grenzen stellen, grensoverschrijdend gedrag, hoe reageren op grensoverschrijdend ge

website

Roots vzw

Roots ondersteunt en versterkt brede en diverse jeugdwerkingen. Wij willen oa via vormingen een stem geven aan diegenen die te weinig gehoord en (h)erkend worden en zo het middenveld toegankelijker maken voor hen. 

website

Tumult

Tumult is een ontmoetingsplek waar kinderen en jongeren met een vluchtverhaal experimenteren, uit wisselen en leren. We ondersteunen vereningingen in vorming rond (cyber)pesten en kinderen en jongeren op de vlucht.

website

tZitemzo

Bij tZitemzo kan je terecht voor informatie, advies en bijstand m.b.t. kinderrechten in het algemeen en m.b.t. het Belgische Jeugdrecht in het bijzonder.

website

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw is zelf geen organisator van lokale speelpleinwerkingen, maar ondersteunt hen proactief. Gemeentelijk of particulier georganiseerd, alle speelpleinorganisatoren ondersteunen we op maat.

website