Home

Contentpartners Komaf

Deze organisaties of instanties schrijven samen mee het verhaal van Komaf met getuigenissen, goede praktijken en tips en tricks

Bataljong

Bataljong verbindt en ondersteunt schepenen van jeugd, jeugdambtenaren en jeugdraden. Wij bieden graag trajecten en vormingen op maat aan. 

website

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

De suïcidepreventiewerking van de CGG biedt twee vormingen aan voor jeugdwerk: zelfmoordpreventie of psychisch welzijn. We versterken jeugdwerkers om signalen te herkennen, het gesprek aan te gaan en door te verwijzen naar gepaste hulp.

website

Chirojeugd Vlaanderen

De Chiro is een jeugdbeweging die kinderen en jongeren in hun vrije tijd bij elkaar brengen ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten via spel. 

website

Circus Zonder Handen

Circus Zonder Handen is een Brusselse circusschool met kwaliteitsvolle circuslessen en groeitrajecten. Urban circus is onze passie en die van onze deelnemers. Circus voor iedereen, c’est la base. We willen drem

website

De Ambrassade

De Ambrassade, bureau voor jonge zaken, is een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid.

website

Hart voor handicap - Genereuzen

Je kent ons van de DOEMAMEE-campagne. We geloven dat kinderen en jongeren de inclusieve toekomst kunnen bouwen door nu al samen op te groeien en samen te spelen. Op die manier leert men om te gaan met diversiteit.

website

JINT

JINT stimuleert en ondersteunt internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en jeugdorganisaties. Dat doen we via de programma's Erasmus+ Jeugd, het European Solidarity Corps en Bel’J. 

website

Kenniscentrum Kinderrechten

Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) streeft ernaar de positie van alle kinderen en jongeren in de samenleving te versterken en erkennen. Kinderrechten staan hierbij centraal.

website

KSA

KSA wil een plek zijn voor iedereen, want ieder kind dat wil spelen, experimenteren en ontwikkelen heeft recht op een veilige plek om dat te kunnen doen.

website

Oranje vzw

Vzw Oranje organiseert vrijetijdsactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Graag delen we onze expertise met anderen aan de hand van vormingen, intervisie, uitwisseling,...

website

Tumult

Tumult is een ontmoetingsplek waar kinderen en jongeren met een vluchtverhaal experimenteren, uit wisselen en leren. We ondersteunen vereningingen in vorming rond (cyber)pesten en kinderen en jongeren op de vlucht.

website

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw is zelf geen organisator van lokale speelpleinwerkingen, maar ondersteunt hen proactief. Gemeentelijk of particulier georganiseerd, alle speelpleinorganisatoren ondersteunen we op maat.

website

vzw de Rand

Vzw ‘de Rand’ werkt in de Vlaams-Brabantse gemeenten rond Brussel aan oefenkansen Nederlands in de vrije tijd. Ze helpen lokale besturen, organisaties en (jeugd)verenigingen om te gaan met de talendiversiteit. 

website