Home

Brochures: Jeugdwerk voor allen

Brochures: Jeugdwerk voor allen

Brochures, fiches en onderzoek

Geschiedenis

Jeugdwerk Voor Allen is gegroeid uit de provinciale jeugdraad, ontwikkeld met steun van de provincie Oost-Vlaanderen en bij het verdwijnen van de provincies ingekanteld bij het Departement Cultuur Jeugd en Media (DCJM) en op die manier verspreid over Vlaanderen en Brussel. 

De structuur bestaat uit provinciale netwerktafels, bij elkaar gebracht door ambassadeurs en een Vlaamse stuurgroep van DCJM, VDS en Oranje. De missie luidt: “Jeugdwerk Voor Allen (JWVA) is een netwerkorganisatie die streeft naar een ontvankelijke samenleving waarin maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en kinderen en jongeren met een beperking (en hun omgeving) een volwaardige vrijetijdsinvulling vinden op basis van hun eigen keuzes.” 

Er wordt gewerkt rond 4 pijlers: 

  • Vorming, begeleiding en sensibilisering 
  • Aanspreekpunt vrijetijdsbesteding 
  • Signaalfunctie naar het beleid 
  • Netwerk opzetten en onderhouden 
Jeugdwerk Voor Allen – onder coördinatie bij DCJM en met regionale ambassadeurs bij Oranje en de Vlaamse dienst Speelpleinwerk (VDS) - houdt op te bestaan waardoor Bataljong, De Ambrassade, KeKi en JINT de opdracht krijgen om vanaf 2021 samen een nieuwe ondersteuningsstructuur op te zetten voor geïntegreerd jeugdwerk en jeugdaanbod lokaal. 

Het doel dat we vooropstellen is méér jeugdwerk en jeugdaanbod realiseren voor méér kinderen en jongeren op lokaal niveau. Er worden uiteraard linken gelegd met de prioriteit “Vrijetijdsbesteding voor allen” uit het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP), waarbij de Vlaamse overheid inzet op oplossingsstrategieën om drempels voor een geïntegreerd vrijetijdsbeleid weg te werken en de uitwerking van een vrijetijdsbeleid te stimuleren dat vertrekt vanuit kruisbestuivingen. 

Vormingen en brochures van Jeugdwerk voor Allen

Jeugdwerk voor Allen voorzag verschillende gedrukte brochures en vormingen die het lokale jeugdwerk kon aanvragen. Komaf heeft de vormingen uitgebreid met een begeleidingsaanbod (meerdere vormingen binnen een langer traject) om diversiteit en inclusie meer mogelijk te maken.

De brochures hebben een verkorte vertaalslag gekregen op de website www.komaf.be. Zo zijn er heel wat actuele getuigenissen, tips en goede praktijken rond een inclusieve en laagdrempelige vereniging te vinden op de website van Komaf.

Vraag uit het jeugdwerk en lokale besturen

Er bleef een blijvende vraag komen van zowel jeugdwerkorganisaties als van lokale besturen om de brochures die Jeugdwerk voor Allen heeft gemaakt te blijven gebruiken. Om te beantwoorden aan deze nood hebben we toch alle brochures digitaal ter beschikking gesteld.

Mogelijk verouderde informatie in brochures 

Gelieve de volgende disclaimer zorgvuldig door te lezen met betrekking tot de inhoud van onze brochures. We willen benadrukken dat we niet verantwoordelijk zijn voor eventuele onjuiste of verouderde informatie. 

  • Bij Komaf streven we ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken. 
  • Bepaalde informatie in de brochures van Jeugdwerk voor Allen is mogelijks onvolledig, niet nauwkeurig, betrouwbaar of actueel. 
  • Komaf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de brochures en kan deze op elk moment wijzigen, aanvullen of verwijderen. 
  • Als je vragen hebt over de inhoud van de brochures of specifieke informatie wenst te verkrijgen, neem dan gerust contact op met Komaf. We staan klaar om je de meest actuele informatie en advies te bieden.

Door gebruik te maken van de informatie in onze brochures erken je dat je deze disclaimer hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat. Als je het niet eens bent met deze disclaimer, adviseren wij je geen gebruik te maken van de verstrekte informatie. 

Als je vragen hebt over de inhoud van de brochures of specifieke informatie wenst te verkrijgen, neem dan gerust contact op met Komaf. We staan klaar om je de meest actuele informatie en advies te bieden.