Home

Gender en LGBTQ+

Gender en LGBTQ+

Gender

Waar staat LGBTQIA+ voor? 

LGBTQIA+ is een verzamelterm om de diversiteit aan gender en seksuele oriëntatie te benoemen. De afkorting staat voor:

  • Lesbian: Vrouwen die op vrouwen vallen 
  • Gay: Mannen die op mannen vallen
  • Bisexsual: Personen die zowel op mannen als vrouwen vallen
  • Trans: Personen die transgender of transseksueel zijn
  • Queer: Dit is een parapluterm voor iedereen die zich niet hetero en/of cisgender voelt. Een cisgender persoon is iemand van wie de genderidentiteit overeenkomt met het geboortegeslacht.
  • Intersex: Mensen die geboren zijn met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken, hormonen of genen.
  • Asexual: Mensen die weinig tot geen seksuele aantrekking tot anderen voelen.
  • +: Alle andere seksuele oriëntaties, genders en geslachten die niet onder de andere letters vallen.
Er zijn dus heel veel termen binnen het LGBTQIA+ spectrum. De term LGBTQIA+ doet namelijk vermoeden dat je alle holebi’s, transgenders en intersekse personen als één groep kan zien. Dit is uiteraard niet zo. Er zijn zowel verschillen als gelijkenissen te vinden tussen al deze mensen. Onderstaande afbeelding verduidelijkt deze termen verder. 

Wat is genderidentiteit? 

-> Bron: çavaria, model gebaseerd op ‘The Genderbread Person v3’ (www.itspronouncedmetrosexual.com).

Je genderidentiteit of je psychologische geslacht gaat over de persoonlijke beleving van je gender. Je kan jezelf een vrouw voelen, man voelen, allebei of geen van beide.

De romantische aantrekking en seksuele aantrekking zijn twee dingen die los van elkaar staan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand seksueel aangetrokken is tot zowel mannen als vrouwen, maar dat diezelfde persoon alleen romantisch is aangetrokken tot vrouwen.

Je geslacht of sekse zijn je biologische kenmerken. De chromosomen die je meekreeg, hormonen en geslachtskenmerken bij de geboorte. Je geslacht is niet altijd hetzelfde als je genderidentiteit. Iemand kan bijvoorbeeld geboren worden met mannelijke geslachtskenmerken maar zich noch man, noch vrouw voelen (non-binair).

De genderexpressie gaat over de uiting van je gender aan de hand van kledij, uiterlijke kenmerken, spraak en gedrag.

Alle LGBTQIA+ personen hebben wel gemeenschappelijk dat ze van een maatschappelijke norm afwijken. Dit zorgt ervoor dat ze vaak gediscrimineerd worden en te maken krijgen met vooroordelen.  


Meer info

Wel jong is een organisatie voor alle LGBTQIA+ jongeren. Zij organiseren vormingen voor beleidsmakers, professionelen en vrijwilligers. Zit je met een vraag? Ga aankloppen bij deze organisaties: