Home

Wat is mentaal welzijn?

Wat is mentaal welzijn?

Mentaal welzijn

Mentaal welbevinden is 'je goed voelen in je vel': een gevoel dat zowel jongere als oudere mensen nastreven. Welbevinden wordt individueel zeer verschillend ervaren: het gaat om het evenwicht tussen je verwachtingen en de werkelijke situatie en tussen je draagkracht en de last die je moet dragen. 

Wat doe ik met iemand die zich niet goed voelt? 

 Heel wat kinderen en jongeren die naar hun vrijetijdsbesteding komen, kijken er naar uit om er naartoe te gaan en te zijn. Maar soms kan het zijn dat iemand zich niet goed voelt en misschien niet komt opdagen of er droef bij loopt. Het is belangrijk om als begeleider hier attent voor te zijn. 

Heb jij de indruk dat er iets scheelt, dan is de kans groot dat dat zo is. Wees zeker alert als de signalen nieuw zijn, duidelijk toenemen of samenhangen met een verlies, een pijnlijke gebeurtenis of een grote verandering. Merk je meerdere signalen op die zich gedurende langere tijd voordoen, dan is de kans groot dat het kind of de jongere hulp nodig heeft. 

 Bijvoorbeeld: Komt iemand niet meer vaak naar de vrijetijdsbesteding? Tracht dan te achterhalen hoe het komt door een berichtje te sturen, de ouders/voogd eens op te bellen of te horen bij een klasgenoot. Bijvoorbeeld: Komt iemand naar de vrijetijdsbesteding maar is die eerder afstandelijk, droef of terughoudend? Tracht dan met deze zaken rekening te houden:  

  • Praat: Durf de persoon aan te spreken. Zelf durft die de stap misschien minder snel zetten. Toon dat je bezorgd bent. En vraag wat je kan doen om te helpen. 

  • Luister: Laat hen vertellen en oordeel niet. Toon begrip voor hun gevoelens. Vaak lucht het erg op als iemand hun gedachten of gevoelens gewoon eens kan vertellen. 
  • Hou contact: Probeer er te zijn voor de andere persoon. Vraag regelmatig hoe het gaat. Toon dat die op jou kan rekenen. Stuur bijvoorbeeld eens een berichtje dat je aan hen denkt. 
  • Doe samen dingen : Stel voor om samen iets leuks te doen. Kom zelf met een paar voorstellen. Kies iets dat hun gedachten even helemaal verzet. 

In dit filmpje kan je de stappen beluisteren die je best onderneemt bij iemand die zich niet goed voelt: 4voor12 - herken de 4 signalen