Home

Ondersteuning bij zelfmoordgedachten

Ondersteuning bij zelfmoordgedachten

Mentaal welzijn

Wat gebeurt er als iemand aan zelfdoding denkt?

Zelfmoordgedachten kunnen heel overweldigend en beklemmend zijn. Ze kunnen aanvoelen alsof je in een tunnel zit, maar geen uitweg ziet. Hoe komen ze eigenlijk tot stand? En kan je er iets aan doen?

Signalen

Een zelfdoding of zelfmoordpoging gebeurt niet zomaar. Er gaat vaak een langdurig proces aan vooraf dat zich afspeelt in de emoties en gedachten van de jongere. Soms wordt dat proces zichtbaar voor de omgeving door bepaalde signalen.

Lees hier meer info over de signalen die er kunnen zijn. 

Bespreekbaar maken

Praten helpt als iemand het niet meer ziet zitten of aan zelfmoord denkt. Maar praten over zelfmoord is spannend, moeilijk, heftig... Allerlei vragen en drempels kunnen door je hoofd spoken. Durf de vraag “Denk je aan zelfmoord?” te stellen. Je zal niemand aanmoedigen, choqueren of op ideeën brengen. 

Lees hier meer over hoe je het gesprek kan aangaan over zelfmoordgedachten.

Doorverwijzen en omgeving betrekken

Jongeren ervaren heel wat drempels om hun omgeving in te lichten en de stap naar hulpverlening te zetten. Ze zijn onzeker over wat ze kunnen verwachten, ervaren angst of schaamte, hebben een negatief beeld van hulpverlening of geloven dat niemand hen kan helpen. 

Hier vind je tips om ouders of een vertrouwenspersoon te betrekken bij de jongere en hen te motiveren om de stap naar hulp te zetten. 

Waar kan je terecht?

Hier vind je een overzicht van organisaties die dringende hulp, telefonische / online hulp of een face-to-face gesprek bieden.

Crisissituaties

Je kan heel wat uiteenlopende crisissituaties tegenkomen waarbij iemand denkt aan zelfmoord, een poging onderneemt of dreigt een poging te doen. Het is meestal een hele uitdaging om te weten hoe je met de persoon en de rest van de groep kan omgaan. Neem sowieso contact op met het aanspreekpunt binnen je organisatie om je te laten ondersteunen. Je hoeft een situatie niet alleen op te lossen. Vanuit je rol kan je enkel een luisterend oor bieden en de signalen die je opvangt doorspelen naar de juiste personen. Weet je helemaal niet waar je terecht kan, wat te doen of ben je in paniek, bel dan de hulpdiensten. 

Hier vind je meer informatie over het omgaan met crisissituaties.

Op kamp of op cursus

Op kamp of cursus gaan betekent: jongeren een onvergetelijke tijd bezorgen, de zotste dingen eerst proberen, een hechte groep creëren waarin iedereen zich thuisvoelt, … maar ook een luisterend oor bieden aan een jongere die zich niet goed voelt, of een jongere die denkt aan zelfdoding ondersteunen. Dit laatste is niet altijd evident. Soms moet je even nadenken of de jongere wel mee op kamp kan gaan. Ook tijdens het kamp kan je onverwacht geconfronteerd worden met een jongere die aan zelfmoord denkt. 

Hier kan je meer informatie vinden over omgaan met suïcidaliteit op kamp. 

Na een zelfmoordpoging

Een zelfmoordpoging van iemand uit je groep roept heel wat vragen op. Je bent zelf vaak emotioneel betrokken en aangeslagen. Daarom adviseren we om het aanspreekpunt van je organisatie te contacteren. Zij kunnen samen met je nadenken en voor de nodige ondersteuning zorgen. Je staat hierin niet alleen! 


Lees hier meer over wat je kan doen wanneer iemand van je groep een zelfmoordpoging heeft ondernomen. 

Na een overlijden

Een overlijden door zelfdoding is een ingrijpende gebeurtenis met een grote impact op de groep. Iemand verliezen door zelfdoding roept heel veel vragen en gemengde gevoelens op: verdriet, kwaadheid, opluchting, schuldgevoelens, onmacht… 

Lees hier meer over wat je best doet wanneer iemand van je groep overlijdt door zelfdoding.