Home

De kostprijs in je vereniging

De kostprijs in je vereniging

Geld

Vaak is het lidgeld in een jeugdvereniging niet zo hoog als in een sport- of cultuurvereniging. Probeer met je vrijwilligers met enkele zaken rekening te houden, want zonder dat je het weet kunnen kosten alsnog snel oplopen.

Uitstappen 

Maak uitstappen zo goedkoop mogelijk. Iemand de keuze geven tussen een gratis activiteit en een betalende activiteit, is eigenlijk geen keuze geven. Zo sluit je onbedoeld kinderen en jongeren uit. 

Verborgen kosten 

Verborgen kosten zijn vaak een extra drempel om al dan niet mee te doen aan een activiteit. Denk aan aangepaste schoenen, een bepaalde kledij, kosten voor openbaar vervoer, zwemkledij in een rugzak, versnapering na het zwemmen, slaapzak, veldbed, lunchbox… Je kan deze verborgen kosten vermijden of opvangen met een uitleendienst, door tweedehands materiaal aan te bieden, kleding niet verplicht te maken. Als er toch extra kosten zijn, is het belangrijk deze lang genoeg op voorhand te vermelden. 

Vervoer van en naar huis 

’s Avonds en in het weekend is er minder openbaar vervoer. Organiseer daarom carpooling met de deelnemers van de vereniging. Vermeld het carpoolen ook in het infoboekje of de uitnodiging van de activiteit. De persoon die rijdt kan eventueel een bijdrage vragen, maar spreek deze zaken goed af op voorhand. Lees hier meer over vervoer. 

Zakgeld 

Over extra zakgeld bij uitstappen of activiteiten voor bijvoorbeeld een versnapering maak je best duidelijke afspraken en leg je eventueel beperkingen op. Ook tijdens een feestje kan je al eens vragen aan deelnemers om een cadeautje mee te brengen. Tracht dit zoveel als mogelijk te vermijden. Een cadeautje en het soort cadeautje vormen vaak enorme drempels. 

Ook een kind dat jarig is op een dag van de activiteit en die iets al dan niet laten trakteren kan je ook best vermijden. Voorzie iets vanuit de vereniging voor het kind in kwestie zodat niemand zich verplicht moet voelen om iets voor de jarige extra te doen of het idee te creëren dat er op elke verjaardag getrakteerd moet worden. Indien bepaalde ouders echt graag een traktatie willen geven. Vraag hen dan om een bedrag te storten op de rekening van de vereniging zodat de leiding in kwestie iets vanuit de vereniging kan voorzien. 

Laat gratis proeven 

Geef de kans aan een kind of jongere die nieuw is om eens te proberen of te proeven van het aanbod, zonder meteen inschrijvingsgeld te vragen. Vaak bieden koepelorganisaties in het proberen van een of meerdere activiteiten ook al een verzekering aan mocht er iets gebeuren zonder een officiële inschrijving.

Neem je financiën onder de loep

  • Is het nodig om (dure) uitstappen na elkaar te plannen?
  • Is het dragen van het volledige uniform belangrijk? 

Om aandacht te hebben voor al deze zaken kan je een of meerdere vrijwilligers hierover laten nadenken. Deze groep kan het financieel thema bewaken en bekijkt op jaarbasis de kosten voor ouders en voor de vereniging en gaat eventueel op zoek naar alternatieven voor (duurdere) activiteiten.