Home

Het inspiratielab: over SWOT-analyses en onderzoekscycli

Het inspiratielab: over SWOT-analyses en onderzoekscycli

professionele jeugdwerker   |  4 OCTOBER 2023

We kwamen opnieuw samen met enkele jeugdambtenaren voor de derde inspiratiedag. Deze dag ging online twee uur door maar was opnieuw ontzettend boeiend. 

Schrijf je hier alvast in voor de volgende inspiratielabdag of lees eerst de blogpost!

Na de drukke zomer deed het deugd om even de tijd en ruimte te krijgen om stil te staan bij een vraag waarmee we worstelen. We startten dus opnieuw met een kort rondje om jezelf even voor te stellen en even te duiden wat de leervraag inhoudt. We merkten dat we tijdens dit rondje al klaar stonden om de ander tips te geven en uit te wisselen hoe het er in de eigen gemeente aan toe gaat, wat fijn om te zien! 

Voordat we een vraag kunnen beantwoorden, is het belangrijk om even de tijd nemen om uit te zoomen. Dit deden we aan de hand van een SWOT-analyse. Deze tool zorgt ervoor dat je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van je werkcontext en de leervragen die daarbij horen, kan benoemen. Omdat de inspiratielabdag uitzonderlijk online doorging, hadden we de kans om via een Jamboard ook elkaars SWOT-analyse te zien en aan te vullen. Dat is boeiend want iedereen focust op andere zaken wanneer iemand een verhaal vertelt.

We kozen ervoor om te focussen op de kansen, en om eventuele bedreigingen en zwaktes te herformuleren in kansen. Op die manier werd het al veel concreter hoe er zou kunnen omgegaan worden met de leervraag. 

Met deze kansen in ons achterhoofd, goten we de een blanco onderzoekscyclus. De bedoeling hierbij was om ons wat te oriĆ«nteren in welke fase we zitten richting het vastpakken van de leervraag en er iets concreet mee te doen. Opnieuw konden de deelnemers elkaars onderzoekscyclus zien, lezen en inspiratie uithalen. De volgende fasen werden duidelijker en de deelnemers krijgen de kans om hiermee de volgende weken en maanden aan de slag te gaan. 

We hebben het gevoel dat het opnieuw een heel fijn inspiratielab was. Tijd nemen staat echt centraal, iets wat niet onmiddellijk heel evident is tijdens dit drukke najaar. We merken ook dat de deelnemers klaarstaan elkaar te inspireren en te voeden met tips en tricks om toch naar die volgende stap te gaan in het vastpakken van de leervraag. 

We gaven ook enkele interessante links mee aan de deelnemers rond verschillende Komaf-thema's.

Wil je graag deelnemen aan het volgende inspiratielab op 12 december


Heb je nog vragen of zijn er onduidelijkheden? Stuur gerust een mailtje naar: marte.ingels@bataljong.be