Home

Onderzoek: de brug tussen jeugdhulp en vrije tijd

Onderzoek: de brug tussen jeugdhulp en vrije tijd

jeugdwerker / vrijwilliger / lokaal bestuur   |  14 MAY 2024
Het recht op vrije tijd is een basisrecht voor elk kind en elke jongere. Dit recht is verankerd in artikel 31 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Onderzoek toont echter aan dat de realisatie van het recht op vrije tijd nog altijd niet evident is voor kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie. Dat is ook het geval voor kinderen en jongeren in een jeugdhulpsituatie.

Het recente onderzoek ‘Recht op vrije tijd op de brug tussen jeugdhulp, jeugdwerk en andere vrijetijdsaanbieders’ van Karen Claessens en Leen Sebrechts van de AP Hogeschool in Antwerpen geeft handvaten aan organisaties, vrijwilligers, lokale besturen én beleid om het recht op vrije tijd ten volle te kunnen garanderen.