Home

Podcast: ouders vertellen over inclusie

Podcast: ouders vertellen over inclusie

jeugdwerker / vrijwilliger / lokaal bestuur   |  26 MAY 2023

Ouders voor Inclusie vertelt... 

Dit is een podcastreeks door en voor ouders, op initiatief van Ouders voor Inclusie. Het zijn verhalen over de pieken en dalen in inclusieve trajecten en de weg die ertussen bewandeld wordt. Verhalen over ontmoeting, verbinding, rechten en kansen. Maar vooral verhalen die inspireren, die aanzetten tot denken, herdenken, samen denken, verhalen met impact. Maandelijks wordt één podcast gedeeld op een Vertel Vrijdag.   

Ouders voor Inclusie vertelt... 

 … beleefde verhalen voor en door ouders.  
… verhalen over de pieken en dalen in inclusieve trajecten en de weg die ertussen bewandeld wordt, de zoektocht die samen ondernomen wordt.
… verhalen over ontmoeting, verbinding, rechten en kansen.
 … verhalen die inspireren en aanzetten tot samen denken.
 … verhalen met impact

Kjartan bikt terug op schooloverleg en de zoektocht naar ondersteuning voor zijn zoon op de kleuterschool. Met vallen en opstaan vormt zich een team van professionelen dat het inclusief traject ondersteunt en in overleg gaat met elkaar. De samenwerking met het schoolteam groeit overheen de jaren en als ouders spelen ze daar een belangrijke rol in.      

Geert geeft steevast aan altijd naar de mogelijkheden van zijn zoon Felix te kijken, en blikt van daaruit terug op de rollen die zijn zoon opneemt op school, in de Chiro, in de hockyclub en in de buurt – plekken waar de belangrijkste leermeesters volgens hem steeds de leeftijdsgenoten zijn.  

Hopelijk inspireren het verhaal van Kjartan en van Geert velen om te groeien naar een inclusieve werking!