Home

Goede praktijk: De inclusieve speeltuin in Lier

Goede praktijk: De inclusieve speeltuin in Lier

Toegankelijkheid - Handicap | Beperking - Inclusie

De stad Lier bouwde de afgelopen twee jaar een inclusieve speeltuin. In september 2021 contacteerde mama Ellen het stadsbestuur van Lier met de vraag of er interesse is om een inclusieve speeltuin in de stad te bouwen. Ellen is zelf mama van Pia, een dochtertje met een beperking. De stad was heel enthousiast over het plan maar door de financiële kost van zo een volledige inclusieve speeltuin, moest er eerst zekerheid zijn over het budget. Via een inzamelactie tijdens de Warmste Week met het centrale thema ‘Kunnen zijn wie je bent’ en een eigen investering door de stad Lier, kon het project gestart worden.Het ideale terrein 

De stad ging dus op zoek naar een geschikt terrein om deze speeltuin op te realiseren. Ze kwamen uit op het Belfortplein, waar er toen al een speeltuintje aanwezig was dat dringend aan vernieuwing toe was. De ideale kans om deze plek een nieuwe invulling te geven als een volledige inclusieve speeltuin. Nu het terrein was gevonden, kon de focus gelegd worden op de invulling van het terrein. Wat was er noodzakelijk om deze speeltuin zo inclusief mogelijk te maken? Waar moest er allemaal rekening mee gehouden worden? Waar botsen ouders nu op wanneer ze met hun kind met een beperking naar een speeltuin gaan? 

De ouders en hun stem  

Er werd op verschillende manieren gewerkt om deze vragen te beantwoorden. Zo werd er beroep gedaan op de website van ‘De Speeltuinbende’, een interessante Nederlandse website vol tips en tricks om een speeltuin zo inclusief mogelijk te maken. Daarnaast werd er ook ingezet op inspraak door buurtbewoners en ouders van kinderen met een beperking. Het online buurtnetwerk Hoplr werd gebruikt als forum voor input over het terrein door buurtbewoners. Daarnaast was er ook op de website van de stad Lier een bevraging te vinden voor ouders van kinderen met een beperking. Maar er werd ook met pen en papier rondgegaan in de buurt en bij ouders met de vraag voor input. Op deze manier werd er ook bij de kinderen zelf gepolst wat ze nu wel of niet fijn vinden aan een speeltuin. Uiteindelijk waren er een 6-tal ouders geprikkeld om mee in het project te stappen en doorheen verschillende fasen input te geven. Uit al deze informatie en bevragingen werden er voorwaarden uitgeschreven voor een inclusieve speeltuin. 

Noodzakelijke elementen bij een inclusieve speeltuin 

In december 2022 kon er dan gestart worden met de opbouw van het speelplein. Er waren enkele noodzakelijke elementen die deze speeltuin helemaal inclusief én haalbaar maakten. Ten eerste is er de ondergrond. Het oorspronkelijke plan was om eerst de volledige ondergrond van val-dempend materiaal te voorzien. Dit bleek echter onmogelijk binnen het budget dus de keuze werd gemaakt dit in verschillende kleuren enkel onder de speeltoestellen zelf te voorzien. Errond werd de grond wel verhard. Daarnaast was er ook de wens van de kinderen om het bestaande basketbalveldje te behouden, de trappen recht te maken en van een leuning te voorzien. Parkeerplaatsen in de buurt zijn ook een groot pluspunt alsook dat de volledige speeltuin omheind is met één duidelijke ingang. Picknicktafels met rolstoelplek, een schommel aangepast voor kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking en een wip met dubbele zitjes (voor de begeleider) maken de speeltuin af. 

Trekpleister voor álle kinderen 

De speeltuin is een populaire plek geworden voor kinderen met en zonder beperking. De kinderen uit de buurt vertoeven regelmatig op deze plek. Ook de ouders zijn blij te zien dat hun stem gehoord werd en hun ideeën in de praktijk werden omgezet. 

Interessante links: 

  • Website ‘De speeltuinbende’: Hier vind je tips en tricks om jouw speelplein inclusiever te maken en hierbij de stem van kinderen en jongeren te betrekken. 
  • Buurtnetwerk Hoplr om de buurtbewoners te bevragen
  • Subsidiëring door de gemeente en/of via projectoproepen (bijvoorbeeld: Koning Boudewijnstichting)