Home

Integriteitsbeleid in je vereniging

Integriteitsbeleid in je vereniging

Grensoverschrijdend gedrag

Het jeugdwerk wil een veilige plek bieden aan kinderen en jongeren, daarom is het belangrijk om werk te maken van een integriteitsbeleid voor je vereniging. Door werk te maken van 3 onderdelen (kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid) geeft het een houvast om als vereniging grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en ermee om te gaan als het zich toch voordoet.

Hierbij alvast enkele uitgangspunten:

  • Duid een vertrouwenspersoon aan waar kinderen en begeleiding bij terecht kunnen.
  • Maak het thema bespreekbaar, zowel bij kinderen als jongeren.
  • Geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag kan getolereerd worden. Visualiseer dit binnen je werking.
  • Wees alert voor signalen van grensoverschrijdend gedrag. Houd hierbij de combinatie, frequentie en ernst van de signalen in je achterhoofd. Naargelang deze signalen bepaal je een aanpak. In overleg met je verantwoordelijke.    

Hoe maak ik een integriteitsbeleid?

Geen nood, dit is niet zo vaag en moeilijk als het klinkt. Pimento heeft een erg handige tool om je te ondersteunen om dit beleid te maken. Volg het stappenplan en als je elke invuloefening doet, heb je je integriteitsbeleid. 

Verzamel de juiste mensen om samen jullie integriteitsbeleid uit te werken. Denk aan ervaren vrijwilligers, deelnemers of ouders, personen met veel kennis over integriteit,enz.
Betrek ook zeker de persoon die het aanspreekpunt integriteit (API) zal worden voor jouw vereniging. 

Aanspreekpunt Integriteit (API)

Elke koepelorganisatie binnen het jeugdwerk heeft een aanspreekpunt integriteit (API), maar het is ook aangewezen om in je eigen vereniging iemand aan te stellen als API. Een aanspreekpunt integriteit moet immers vlot aanspreekbaar, bereikbaar en gekend zijn door je deelnemers en vrijwilligers.

Het is ook aangewezen dat een API een opleiding volgt om sterk te staan in de soms moeilijke functie die die uitoefent. Je kan deze vorming onder andere volgen bij De Ambrassade. 

Het aanspreekpunt integriteit (API) kan één of meerdere personen zijn. Wanneer deelnemers of vrijwilligers grensoverschrijdend gedrag ervaren of zien in je vereniging kunnen zij dit melden bij hun API. Het is dan de taak van een API om met deze melding aan de slag te gaan volgens de stappen in het integriteitsbeleid. Uiteraard is een API ook slechts een vrijwilliger in je vereniging en geen hulpverlener of politieagent. Het is wel de persoon die een luisterend oor biedt en inschat welke stappen er gezet moeten worden om de situatie aan te pakken.

Als een API in situaties komt waarbij die niet weet hoe die dit moet aanpakken, dan kan die altijd contact opnemen met de koepelorganisatie om advies te vragen. Zij geven je de nodige ondersteuning. 


Meer informatie of ondersteuning nodig?