Home

Jeugdwerk gescheiden of gemengd?

Jeugdwerk gescheiden of gemengd?

Gender - Laagdrempelig jeugdwerk

Het jeugdwerk biedt voor veel jongeren een tweede thuis. Thuis komen betekent veilig zijn, maar dat is niet altijd het geval voor iedereen. Hoe je werking georganiseerd is, kan hier invloed op hebben. Zo kiezen sommige organisaties er bijvoorbeeld voor om een aparte meisjeswerking op te zetten, terwijl anderen er bewust voor kiezen om dit niet te doen. 

Zowel gescheiden als gemengde werkingen hebben hun krachten en uitdagingen. De ene optie is niet beter dan de andere. We streven hetzelfde doel na, maar de manier waarop hangt vaak samen met heel wat externe factoren.

Gemengde werkingen dragen bij aan het verminderen van genderstereotypen. Dit heeft een positief effect op het verminderen van genderongelijkheid in onze samenleving. Het kan echter wel gebeuren dat sommige meisjes zich niet veilig voelen bij activiteiten waar ook jongens aanwezig zijn. 

Het is belangrijk dat je als jeugdwerkorganisatie kijkt naar de noden die er leven onder de jeugd op de plaats waar je actief bent. Je geeft best samen met de doelgroep je activiteitenaanbod vorm. Zo kun je drempels verkleinen en meer jeugdwerk realiseren voor meer kinderen en jongeren. 

Klik op onderstaande link om te ontdekken waarom er bij JES bewust gekozen wordt voor een aparte meisjeswerking.