Home

Tool: identiteitsoefening

Tool: identiteitsoefening

Diversiteit - Intersectionaliteit

Op basis van de volgende oefeningkan je het concept Diversiteit onderzoeken in je organisatie.


Ten eerste laat de oefening zien dat identiteit niet enkelvoudig is, maar meervoudig. Onze identiteit bestaat uit meerdere delen. Er zijn delen die we leuk vinden, delen die we niet leuk vinden, delen waar we trots op zijn, delen die ons dwarszitten, delen die we belangrijk vinden om te definiëren wie we zijn, delen die in deze context erg aanwezig zijn en delen die we hier nooit van elkaar zullen zien. 

Ten tweede maakt de oefening onderscheid tussen persoonlijke en sociale identiteit. Persoonlijke identiteit beschrijft de individuele kenmerken van wie we zijn: talenten, kwalificaties, levensstijlen, voorkeuren, persoonlijkheid, overtuigingen, enz. Sociale identiteit daarentegen beschrijft iemands gevoel van wie hij is op basis van de sociale groepen waartoe hij behoort: geslacht, etniciteit, seksuele geaardheid, klasse, leeftijdsgroep, enz. 

Identiteitsoefening

Start met de volgende uitleg: "Ik nodig je graag uit om mee te doen aan deze oefening. Ik zal wat vragen stellen over je identiteit of hoe anderen je identiteit zien. Als je wilt, kun je je aansluiten bij een van de categorieën verspreid in de ruimte. Vervolgens kun je, ook weer alleen als je dat wilt, iets delen over waarom je je bij een categorie hebt aangesloten. Dit is een open uitnodiging, dus als je geen zin hebt om mee te doen, of als een bepaalde vraag te persoonlijk is, hoef je niet mee te doen."

 • Het deel van mijn identiteit waarvan ik me dagelijks het meest bewust ben is...
 • Het deel van mijn identiteit waarvan ik me dagelijks minder bewust ben is...
 • Het deel van mijn identiteit dat het meest benadrukt wordt of het belangrijkst gevonden wordt in mijn familie is...
 • Het deel van mijn identiteit waarover ik meer zou willen weten is... 
 • Het deel van mijn identiteit dat anderen het vaakst verkeerd begrijpen is... 
 • Het deel van mijn identiteit waarover ik het moeilijkst kan praten met mensen die zich anders identificeren is... 

Categorieën

Deze categorieën kan je overal verspreid ophangen in de ruimte.

 • Geslacht 
 • Oorsprong
 • Geloof 
 •  Seksuele geaardheid 
 • Huidskleur 
 • Klasse 
 • Opvoeding 
 • Cultuur
 • Leeftijd 
 • Gezondheid 
 • Bezit 
 • Nationaliteit 

Als je kijkt naar de verschillende standpunten die worden ingenomen is het eerlijk om te zeggen dat we van elkaar verschillen. Dit is een essentieel begrip: er bestaat niet zoiets als een divers deel van de bevolking, diversiteit is geen persoonlijke eigenschap of een eigenschap van een bepaalde groep: wij zijn divers, de samenleving is divers

Daar hebben we dus diversiteit: de verschillende kenmerken waarin individuen en groepen van elkaar verschillen.

Meer inhoudelijke info vind je ook op Embracing Diversity


Referentie: 
Marie Borremans, freelance trainer.