Home

Wat is diversiteit?

Wat is diversiteit?

Diversiteit

Diversiteit is de norm 

In Vlaanderen en Brussel wonen 7,5 miljoen mensen. Dat is een heel diverse groep leeftijd, gender, beroep, seksuele voorkeur en handicap zijn voorbeelden van kenmerken waarop mensen van elkaar verschillen.

Diversiteit is de norm. Verschillen hebben een invloed op hoe mensen zich voelen in een groep en van welke groepen ze deel uitmaken. Oog hebben voor de verschillen in de groep is een startpunt om (meer) aandacht te hebben voor diversiteit.

Komaf legt de nadruk op volgende doelgroepen:
De omstandigheden en identiteit van de kinderen die bij jouw groep of vereniging langskomen is natuurlijk complexer. Niet elk kind valt mooi in één doelgroep. De meeste kinderen vallen zelfs in meerdere doelgroepen tegelijk en kunnen zo dus ook op meerdere drempels botsen om mee te spelen. De manier om te kijken naar hoe al die drempels samenkomen in één kind of persoon heet dan “kruispuntdenken” of “intersectionaliteit”. 

Drempels in beeld

Alhoewel er een groot aanbod is, is de keuze niet voor ieder kind of iedere ouder even vrij. Diversiteit betekent ook dat kinderen en jongeren andere zaken nodig hebben. Verschillen mogen er zijn. Door er bewust naar te kijken, kan je ontdekken welke aanpassingen in jouw werking interessant kunnen zijn. Want kinderen en jongeren kunnen niet overal zomaar heen.

Wat kunnen drempels zijn die kinderen of hun ouders tegenhouden om mee te doen?

   • Geld om je in te schrijven, geld voor een activiteit
   • Benodigdheden, bv. uniform
   • Bereikbaarheid van je lokaal, openbaar vervoer
   • Toegankelijkheid van je lokaal
   • Taal (vb. gesprekken met ouders)
   • Sta je hierbij stil en werk je aan het wegwerken van de drempels? Dan ben je al goed op weg naar een inclusieve werking. 

Aan de slag

Met Komaf reiken we methodes, voorbeelden en inspiratie aan om in kansen te denken in plaats van problemen. Het begint bij het (willen) zien van diversiteit en daarmee aan de slag te gaan. Jeugdwerk en vrije tijd is er voor iedereen. Ervoor zorgen dat ieder kind, lid of ouder zichzelf kan zijn vraagt een inspanning.

Hieronder een aantal tips om er samen aan te beginnen:

   • Jeugdwerk is teamwork. Spreek je medeleiding of – vrijwilligers aan. Je staat er niet alleen voor. Vraag hoe zij diversiteit zien, deel met elkaar wie waar aandacht voor heeft en vertrek vanuit elkaars sterktes. Zie je verschillende werkpunten om bijvoorbeeld racisme of toegankelijkheid in je groep aan te pakken? Verdeel te taken en stel verantwoordelijken aan zoals je ook voor andere functies zou doen.
   • Betrek je leden. Vraag wat zij belangrijk vinden. Let op hoe zij zichzelf voorstellen. Welke verschillen vinden zij belangrijk? Met welke vragen zitten zij? Let op wat er naar boven komt tijdens huisbezoeken, kennismakingsgesprekjes, stille momenten of pauzes tussen spelletjes. Bespreek dingen die je opvallen in vergaderingen met je medeleiding of –vrijwilligers.
   • Moeilijk gaat ook. Je engageren voor diversiteit is niet altijd even gemakkelijk, maar wel nodig en zeker de moeite waard. Focus op de impact: wat is het verschil dat je kan maken door een bepaalde actie uit te voeren? Doe het stap per stap, en focus op het verschil dat je maakt. Spreek je engagement uit en voer aanpassingen uit. Hou er rekening mee dat diversiteitswerk tijd vraagt, zoals alle goede dingen tijd vragen.
   • Door te proberen kan je leren. Wees niet bang om fouten te maken. Het is door zaken te doen en te proberen dat je ook ziet wat wel werkt en wat niet. Praat voldoende en wissel zeker uit. Leer uit de aanpak en focus op de toekomst: wat zullen we anders doen? Wat kunnen we nog proberen? … Soms kan iemand ook aangeven gekwetst te zijn als je bepaalde thema’s aanhaalt. Probeer niemand tot iets te verplichten, maar leg uit waarom je er graag over zou praten of hoe je groep eruit kan groeien. Respecteer elkaars grenzen daarin. Die zijn voor iedereen anders en dat is oké.