Home

Brochure: Leiding met een beperking

Brochure: Leiding met een beperking

Handicap | Beperking - Brochures, fiches en onderzoek

Komaf heeft een geüpdatete brochure gelanceerd met de focus op leiding met een beperking. De brochure heeft als doel om vrijwilligersploegen waarvan er een of meerdere vrijwilligers of leiding een beperking heeft te ondersteunen en inzicht te bieden in de organisatie in het jeugdwerk.

De nadruk ligt op het creëren van een inclusieve omgeving voor een leiding/vrijwilliger met een beperking in de vereniging. De nieuwe brochure, beschikbaar op de website van Komaf, ondersteunt vrijwilligers om dit bespreekbaar te maken en benadrukt het belang van diversiteit in de jeugdorganisatie. Het benoemt specifieke uitdagingen waarmee leiding of vrijwilligers met een beperking mee kunnen worden geconfronteerd en biedt praktische tips en om deze uitdagingen in de ploeg aan te gaan.

De brochure behandelt onderwerpen zoals taakverdeling afspreken met de ploeg, schetst een aantal 'wat als' scenario's, en mogelijke aanpassingen in activiteiten, met als doel de participatie van leiding of vrijwilligers met een beperking te vergroten. Het bevat enkele persoonlijke getuigenissen en succesverhalen om te inspireren en aan te moedigen.

Een belangrijk aspect van de update is de nadruk op de unieke bijdragen die vrijwilligers met een beperking kunnen leveren aan het jeugdwerk en de positieve impact die zij kunnen hebben op de inclusieve cultuur van de organisatie. 

De brochure ondersteunt jeugdverenigingen om open te staan voor diversiteit en om actief te streven naar een omgeving waarin iedereen, ongeacht hun beperking, zich welkom en gewaardeerd voelt.