Home

Nood aan extra begeleiding voor een kind met een beperking

Nood aan extra begeleiding voor een kind met een beperking

Handicap | Beperking

We willen wel, maar het lukt ons niet.

Wat kan je doen als je vereniging op zich wel jongeren met een beperking willen betrekken maar dat dit niet haalbaar om dat je leidingsploeg te klein is, je ledenaantal te hoog is, je de extra ondersteuning moeilijk emotioneel zelf aan kan... De redenen zijn allemaal begrijpelijk. Daarom zijn er nog stappen die je kan ondernemen om alsnog de jongere met de beperking te betrekken.

Ga eerst in gesprek met het kind of de jongere zelf samen met de ouder(s)/voogd(en) om te kijken wat er mogelijk is en wat niet.

  • Kan het kind of de jongere een keer proberen? 
  • Ga na de activiteit het gesprek aan met de ouder(s)/voogd(en) in wat er goed of minder goed ging. Zijn hier aanpassingen in mogelijk? 
  • Ook het steunpunt ouders voor inclusie kan je vereniging tips en tricks geven om bepaalde zaken goed te ondervangen. Lukt dit ook niet? 
  • Als het te moeilijk is om met je vrijwilligers een kind of jongere met een beperking op te vangen, dan kan je ook de hulp inschakelen van een persoonlijke assistent. Via www.zorgwijs.be kan je samen met de ouder(s)/voogd(en) een vacature opstellen in de zoektocht naar zo een persoonlijke assistent voor het kind of de jongere met een beperking.