Home

De B's van toegankelijkheid

De B's van toegankelijkheid

Laagdrempelig jeugdwerk - Toegankelijkheid - Inclusie

Sommige organisaties spreken over 5 B's van toegankelijkheid. Anderen houden het bij 7 B's en sommigen spreken zelfs over de 9B's. We lichten hieronder de 9 B's van toegankelijkheid toe om zo volledig mogelijk te zijn. Sommige B's zijn hierdoor misschien overlappend op elkaar maar het helpt wel om bepaalde zaken nauwlettend vast te nemen in je vereniging.

Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid duidt op de mate waarin het aanbod fysiek, ruimtelijk en in de tijd toegankelijk is. 

 • Zorg ervoor dat de plek bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Zorg dat het een veilige plek is waar je naartoe kan wandelen en fietsen.
 • Zorg dat er parking is voor voertuigen en voorrang aan bepaalde voertuigen voor mensen die slecht te been zijn of in een rolstoel zitten zodat ze het dichtst bij de locatie staan.
 • Voorzie een fietsenparking
 • Maak het niet te laat voor jonge kinderen.
 • Let op dat iedereen op een veilige manier terug naar huis kan met bijvoorbeeld een taxidienst.
 • Maak je locatie rolstoelvriendelijk.
 • Zorg ervoor dat iedereen zich zelfstandig en veilig binnen de locatie kan bewegen.
 • Creëer een plek voor kleine kinderen met iemand die een oogje in het zeil houdt.

Onder het thema vervoer vind je nog enkele artikels waar je inspiratie uit kan halen.Beschikbaarheid

Beschikbaarheid verwijst naar de mate dat het aanbod makkelijk beschikbaar is en in welke mate er hindernissen zijn, zoals wachtlijsten en administratieve drempels. 

 • Voorzie geen inschrijving op voorhand of doe een combinatie waarbij je zowel ter plaatse kan inschrijven als vooraf.
 • Niet iedereen beschikt over een computer als die zich moet inschrijven.
 • Vermijd zoveel als mogelijk gegevensverzameling.
 • Werken met QR-codes lijkt handig maar is niet zo evident voor iedere persoon of elk toestel dat iemand ter beschikking heeft.
 • Voorzie meerdere betaalmogelijkheden: cash, payconiq, overschrijving achteraf...

Onder het thema inschrijfsysteem vind je extra inspiratie om administratieve drempels weg te werken.


Betaalbaarheid 

In hoeverre is de prijs van het aanbod een hindernis? Soms interpreteren we dit criterium ruim. We houden dan niet alleen rekening met de financiële kostprijs maar ook met de psychologische kost of inspanning die de gebruiker moet leveren om van het aanbod te genieten. Denk aan de kosten voor bijvoorbeeld kinderopvang of vervoer. 

 • Probeer zoveel mogelijk gratis zaken aan te bieden waar het kan. Indien dit niet lukt kan je ook gratis zaken aanbieden voor een bepaalde doelgroep.
 • Vertrek vanuit een idee waarbij je zoveel mogelijk kosten voor de deelnemer in rekening brengt en maak een schatting van diens uitgaven. Stel je vervolgens de vraag of die gerechtvaardigd zijn of niet. Kan je verenging een mouw passen aan bepaalde kosten: openbaar vervoer, drank- en inkomprijzen, geld voor het toiletgebruik, bepaalde kledijvereisten die vooraf aangekocht moeten worden...
 • Werk met kortingssystemen.
 • Voorzie prijscategorieën waarbij deelnemers zelf kunnen kiezen onder welke categorie ze vallen. Denk hierbij aan een sociaal tarief, standaard tarief en solidariteitstarief.
 • Werk samen met UiTPAS en IedereenVerdientVakantie, ook mutualiteiten bieden kortingen aan. Ga bij deze instanties te rade voor je activiteit/evenement.
 • Zoek voldoende sponsors zodat je prijzen kan drukken voor deelnemers.

Onder het thema geld vind je nog enkele artikels waar je inspiratie uit kan halen.


Bruikbaarheid 

Hoe bruikbaar is het aanbod voor de gebruiker? In welke mate voldoet het aan de behoeften, ook van specifieke doelgroepen? 

 • Stel je de vraag of iedereen kan deelnemen aan de activiteit of het evenement.
 • Voorzie verschillende aanpassingsmogelijkheden afhankelijk van wie er deelneemt.
 • Toets bij verschillende doelgroepen je aanbod af en bevraag welke aanpassingen nodig zijn opdat er aan hun behoeften wordt voldaan.


Begrijpbaarheid 

Hoe begrijpbaar is de informatie over het aanbod? Kan de potentiële gebruiker inschatten of het aanbod voor hem bestemd is? Communiceer je als organisatie op een begrijpbare manier? 

 • Laat altijd de communicatie die je voert nalezen door verschillende doelgroepen.
 • Vermijd vakjargon of afkortingen
 • Vermijd onnodige leestekens
 • Vermijd te intense kleuren
 • Gebruik tekens die duidelijk maken wat er wordt gezegd, zo vermijd je (geschreven) tekst.
 • Voorzie je communicatie op verschillende kanalen online en offline.

Onder het thema taal vind je nog enkele artikels waar je inspiratie uit kan halen.


Betrouwbaarheid 

In welke mate ziet de gebruiker je organisatie en je aanbod als betrouwbaar? De betrouwbaarheid heeft een invloed op de mentale drempels, zoals angst omwille van vooroordelen. 

 • Bespreek de visie en missie van je vereniging. Is deze open en toegankelijk voor iedereen? Voelt iedereen zich comfortabel?
 • Voorzie een aanspreekpunt integriteit op je evenement of in je vereniging op elke activiteit zodat iedereen zich comfortabel voelt om iets te melden bij een vertrouwenspersoon als dat nodig is.
 • Hang flyers, posters op over jullie (mentale) veiligheidspolicy in elk toilet en op zichtbare plaatsen op je locatie die deelnemers kunnen doornemen.

Lees meer over mentaal welzijn en wat je kan doen in dit artikel.


Bekendheid 

Is jouw organisatie en het aanbod bekend bij de boogde doelgroep? 

 • Betrek de buurt in het verspreiden van je aanbod, mond-aan-mond reclame werkt heel goed.
 • Ga langs bij verenigingen of organisaties in je omgeving die een specifieke doelgroep ondersteunen. Ze kunnen je advies geven om je aanbod bekender te maken of hun jongeren aanmoedigen om deel te nemen.


Begripvol 

Heb je aandacht voor culturele gevoeligheden? Geef je erkenning aan het feit dat iedereen vanuit een eigen referentiekader naar situaties kijkt? Als je begrip toont voor de leefwereld van iemand anders, kan dat ook de drempel naar het aanbod verlagen. 

 • Valt je activiteit/evenement tijdens de ramadan? Hou dan rekening dat je bepaalde extra mogelijkheden voorziet zoals een bidplaats en eten/drinken op een specifiek moment van de dag.
 • Voorzie voldoende eet- en drinkopties voor veganisten, vegetariërs of deelnemers met een allergie. Ook onder culturele gevoeligheden valt de mate van alcohol of de zichtbaarheid hiervan. Zowel binnen een Vlaamse cultuur als een andere cultuur is dit een aandachtspunt want dit is bepalend om al dan niet deel te nemen aan een activiteit. 
 • De aanwezigheid van een aanspreekpunt integriteit kan bijkomend ondersteunen of kader bieden aan verschillende deelnemers indien mogelijk.


Betreedbaarheid 

Mag de gebruiker van het aanbod deelnemen met al zijn aspecten van identiteit: een hoofddoek, pet, pruik, tatoeage, piercing, kledij, burkini … of moet de deelnemer zich aanpassen?

 • Voorzie geen kledijvoorschriften als je je evenement/activiteit openstelt naar iedereen of voorzie een vage omschrijving waarin iedereen zich comfortabel voelt. Zo is het dragen van 'speelkledij' meer open dan het dragen van een 'uniform'.
 • Benoem bij het betreden van je evenement/activiteit elke keer opnieuw dat iedereen welkom is en dat pestgedrag, vooroordelen of opmerkingen naar anderen toe niet worden toegelaten. 

Onder het thema kledij vind je nog enkele artikels waar je inspiratie uit kan halen.