Home

Angst of onzekerheid van ouder(s)/voogd(en)

Angst of onzekerheid van ouder(s)/voogd(en)

Ouders / Voogd

Signalen

De voogd(en)/ouder(s) kunnen aangeven dat ze angstig zijn en daarom hun kind niet laten deelnemen aan het verenigingsleven. Meestal zijn ze er niet zo open over en zul je het moeten achterhalen door op bepaalde signalen te letten.

 • Er wordt naar een uitvlucht gezocht: Ouders geven een bepaalde reden aan om dit jaar niet deel te nemen. Je hebt je twijfels of dit wel de echte reden is.
 • Annulatie: Merk je dat een ouder(s)/voogd annuleert voor het ingeschreven kamp, vraag zeker eens door waarom ze dit juist doen? Het zou kunnen zijn dat ze angstig zijn en het daarom niet zien zitten dat hun kind meedoet aan de activiteiten.
 • Er worden heel veel vragen gesteld: Je merkt dat de ouder(s)/voogd heel wat vragen hebben. Ze contacteren je verschillende malen opnieuw over hun ongerustheden.
 • Je hoort helemaal niets van bepaalde gezinnen: Sommige gezinnen die normaal gezien wel aan het aanbod deelnemen, laten zich helemaal niet horen. Dit zou er kunnen op wijzen dat ze enerzijds niet op de hoogte zijn dat er toch activiteiten doorgaan deze zomer of dat ze bang zijn om aan activiteiten deel te nemen.  

Hoe kun je ouders geruststellen

Probeer tijdens je gesprek te weten te komen waarom ouders angstig zijn. Is dit moeilijk voor jou, bekijk of het mogelijk is om met een vertrouwenspersoon van het gezin of brugfiguur te werken.

Geef ouders niet het gevoel dat wat ze voelen niet normaal is. Het is normaal dat een crisis (zoals de coronapandemie) een grote impact heeft en voor stress en onzekerheid zorgt.

 • Maak het thema bespreekbaar en bekijk samen de maatregelen die jullie zullen nemen tijdens de activiteiten, probeer dit ook visueel te tonen en concreet te maken. Dit kan hen geruststellen.
 • Je kan hen aanraden om deze zaken eens te bespreken met iemand van de familie of een vertrouwenspersoon of eventueel iemand die hen professioneel bijstaat in bepaalde zaken (gezinsondersteuner, psycholoog...).
 • Geef de mogelijkheid bij dagwerkingen om eens een dagje te proberen.
 • Probeer na de uitleg te polsen met welke vragen ze nog zitten en of er nog onzekerheden zijn.
 • Als je weet dat een ouder/voogd ongerust of angstig is. Probeer extra tijd voor hen te maken na de dagactiviteit als ze hun kind komen ophalen. Vertel hen hoe alles verlopen is en bekijk of ze nog vragen hebben. Op kamp zou je ervoor kunnen kiezen om die ouders eens een extra sms'je, whatsappbericht of foto te sturen of eens extra te laten bellen met hun kind.  

“Ouder(s) of voogd(en) zijn niet juist of duidelijk geïnformeerd en daarom zijn ze angstig."


Op allerlei manieren en vanuit heel wat kanalen komt informatie op ons af. Filteren wat klopt en niet juist is, is niet eenvoudig. Is de angst gebaseerd op 'foutieve informatie' probeer daarop in te spelen door de juist informatie mee te geven. Het zou kunnen zijn dat de ouders de juiste informatie gekregen hebben maar dat het voor hen niet helemaal duidelijk is.

Informatie op kinder- en jongerenmaat

Als je merkt dat kinderen angstig zijn, is het belangrijk om uit te zoeken hoe het komt, waarvoor ze juist bang zijn en samen te kijken hoe ze die angst kunnen wegnemen.

Dit kun je doen op voorhand (voor ze op kamp vertrekken bijvoorbeeld) maar ook tijdens de activiteiten kan je ruimte maken om met elkaar in gesprek te gaan of meer te weten te komen over wat corona nu juist is.

Zorg ervoor dat je informatie geeft op maat van de deelnemers. Voor kinderen en jongeren zijn er tal van zaken gemaakt die uitleg geven over (bv. het coronavirus) maatregelen die van toepassing zijn tijdens de zomervakantie. 
Er doet heel wat fake news de ronde, verhalen die kinderen en jongeren te horen krijgen en die voor waar worden aangenomen. Probeer dus op de hoogte te zijn van de juiste informatie.

Maak tijdens de activiteiten wat ruimte om in gesprek te gaan met de groep.

 • Kinderen en jongeren kunnen met heel wat vragen zitten rond bepaalde thema’s die momenteel heersen in onze samenleving: corona, oorlog, armoede...
 • Zorg ervoor dat ook de minder mondige kinderen aan bod komen. Bekijk of er andere manieren zijn om te weten te komen hoe ze zich voelen en wat zij denken over het thema dat jullie aan het bespreken zijn. De brochure 'Ieders mening telt' kan je daarbij helpen.
 • Denk op voorhand met de begeleidersgroep na wat jullie in het gesprek willen meegeven.