Home

Ouder(s)/voogd(en)

Ouder(s)/voogd(en)

Ouders / Voogd

Naast kinderen en jongeren zijn de ouder(s)/voogd(en) een cruciale partner. Zij moeten zich dan ook goed voelen bij de vereniging waar hun kind naartoe gaat. Voor ouder(s)/voogd(en) en kinderen die vertrouwd zijn met vrijetijd is het evident wat elke vereniging doet. Maar anderen hebben er veel vragen over. 

Maatschappelijk kwetsbare gezinnen leven noodgedwongen van dag tot dag. Lang op voorhand plannen is vaak geen optie. Door vroege reservaties vallen zij uit de boot. Daarom kan je volgende dingen doen: 

 • Geef ouders de mogelijkheid om hun kinderen in te schrijven tot kort voor de activiteit of zorg eerst voor een persoonlijk gesprek met hen alvorens in te schrijven.
 • Is het wel nodig om op voorhand in te schrijven? Zo ja, kan je nog steeds een aantal plaatsen reserveren voor mensen aan kansentarief. Meer info over inschrijven vind je hier.
 • Op voorhand/digitaal inschrijven zorgt soms ook drempels omwille van leeftijdsgroepen. Soms schatten ouders/voogden hun kinderen met een beperking in dat hun kind beter zou kunnen participeren in een groep oudere of jongere kinderen of in de groep van broer/zus. Via een digitaal inschrijfsysteem is dit vaak niet mogelijk en vallen deze kinderen uit de boot. Zorg dus dat ouders ook via een andere weg kunnen inschrijven of op voorhand hierover met je vereniging kan overleggen.
 • Komt er een moeilijk situatie voor, is er een incident? Wees dan ook kritisch voor de eigen werking. Heeft jullie aanpak, manier van handelen ook invloed gehad op de situatie?
 • Leg de bal niet alleen in het kamp van het kind dat iets mispeuterde of een voogd/ouder die anders reageert dan verwacht. 

“Elkaar beter leren kennen, neemt tijd in beslag, het is écht nodig dat je voogd(en)/ouder(s) betrekt"

Betrek hen

Zorg daarom voor een goed ‘onthaal’ en maak tijd vrij voor de kennismaking. Organiseer bijvoorbeeld een beginnend en/of afsluitend ‘instuifmoment’ waar ook ouders welkom zijn. Dit is een moment zonder vastgelegde activiteit waarbij je met kinderen, jongeren en hun ouders in interactie kan gaan. 

 • Deel niet enkel mee welke activiteit er zal plaatsvinden of welke veranderingen in de werking zijn. Vraag de ouders hun mening. Welke veranderingen zouden zij doorvoeren?
 • Een voogd/ouder wil ook informatie meegeven over wat hun kind nodig heeft om ten volle te kunnen participeren. Vragen als: “Is er een omheind speelterrein?”, “Is er een schema/programma waarop hun kind het dagverloop kan volgen of kan het kampprogramma op voorhand worden meegedeeld?”
 • Een ouder/voogd wil ook graag mee nadenken over de bezorgdheden van animatoren. Bv.: “Wat vertellen we de andere kinderen van de groep, waarom kind X soms even uit de groep gaat?”
 • Denk na hoe voogd(en)/ouder(s) je vereniging op voorhand kan contacteren.
 • Betrek ouder(s)/voogd(en) niet enkel via een georganiseerd ‘oudercomité’, maar bevraag ook de mensen die je niet zo vaak ziet voor of na de activiteit of als je een ouder toevallig ergens tegenkomt op straat of in de winkel.
 • Laat één iemand van de ploeg de rol van contactpersoon en aanspreekpunt vervullen. Dit is best iemand met een empathische persoonlijkheid. Zorg daarbij voor standvastigheid en continuïteit. In het jeugdwerk is het onvermijdelijk dat de vrijwilligersploeg af en toe wisselt, maar zorg dan voor een goede overgang. Laat de ‘oude’ contactpersoon diens opvolger voorstellen aan de ouders. Voor veel ouder(s)/voogd(en) is dit erg cruciaal. Het is belangrijk te weten wie ze kunnen aanspreken en hoe die persoon te bereiken. Bv: via mail, een telefoontje door de week of in het weekend, via WhatsApp voor een korte, gerichte of snelle vraag, na de activiteit... er zijn heel wat opties. Maak dus duidelijk wat voor de contactpersoon kan zodat er geen overdaad aan contacten is.