Home

Wat is een handicap?

Wat is een handicap?

Handicap | Beperking

Wanneer je bepaalde vaardigheden niet of niet optimaal meer kan gebruiken ten gevolge van een onderliggende stoornis spreken we van een beperking of een handicap. Deze vaardigheden gaan meestal over de medische kant van een handicap. Een handicap gaat ook om alles wat jou hindert om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. En dus jouw maatschappelijke ontwikkeling in de weg staat. Om echt van een handicap te kunnen spreken moet de stoornis langdurig en belangrijk zijn. Dat wil zeggen dat het definitief of chronisch is en dat je extra ondersteuning en/of begeleiding nodig hebt.

Fysieke handicap

Sommige mensen zitten in een rolstoel omdat ze hun benen niet of moeilijk kunnen gebruiken. Anderen kunnen hun spieren niet goed controleren waardoor ze hun bewegingen minder goed kunnen sturen. We spreken dan over fysieke of lichamelijke handicaps, die heb je wanneer een deel van je lichaam niet goed of anders functioneert. Er zijn heel veel verschillende soorten fysieke handicaps, een aantal voorbeelden daarvan zijn de ziekte van Parkinson, Multiple sclerose, ALS, de ziekte van Duchenne…

Mentale handicap

Bij een mentale of verstandelijke handicap is de ontwikkeling van je hersenen anders dan bij je leeftijdsgenoten. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten door het feit dat je minder goed dingen kan onthouden, of moeilijker teksten kan snappen. Mensen met een mentale handicap hebben vaak ondersteuning nodig met wonen, op school, op werk en in (sociaal) contact maken met andere mensen. Voorbeelden van mentale handicaps kunnen zijn het Syndroom van Down, Fragiele X-Syndroom, Smith-Magnis Syndroom…

Dubbele handicap

Als iemand zowel een fysieke als een mentale handicap heeft noemen we dit een dubbele of meervoudige handicap. Wanneer iemand heel zwaar fysiek en mentaal beperkt is spreken we van een EMB (ernstig meervoudige beperking).

Cognitieve beperking

Sommige mensen hebben moeite met het verwerken van informatie, problemen met hun geheugen of met andere hersenfuncties zoals taal, dat noemen we een cognitieve beperking. Dit zegt niks over jouw IQ. Denk hierbij aan een NAH (Niet-aangeboren Hersenletsel) of de ziekte van Alzheimer.

Zintuigelijke handicap

Zintuigen die we het best kennen zijn de ogen om te zien, de neus om te ruiken, de oren om te horen, de tong om te proeven en de huid om te voelen. Bij mensen met een zintuigelijke beperking werken één of meerdere zintuigen niet of minder goed. Je kan dan bijvoorbeeld een auditieve beperking hebben waarbij je slechthorend of doof bent. Een ander voorbeeld is een visuele beperking waarbij je slechtziend of blind bent. 

Is het een persoon met een beperking of een persoon met een handicap?

Een goede vraag. Je vraagt best aan de persoon zelf hoe die aangesproken wil worden. Hoe je iemand aanspreekt is soms heel persoonlijk en kan ook een negatieve connotatie hebben. ‘Een persoon met autisme’ of ‘een persoon die autisme heeft’ zeggen kan voor sommige personen heel erg verschillen. De Inclusie Ambassade vroeg dit na en maakte er een artikel over.