Home

Inclusie voor kinderen en jongeren met een beperking

Inclusie voor kinderen en jongeren met een beperking

Inclusie

Kinderen en jongeren met een beperking vinden moeilijk aansluiting bij leeftijdsgenoten in de vrijetijdssfeer. Nochtans zit hier maatschappelijke en emotionele winst in voor alle partijen. Via de campagne 123inclusie worden begeleiders in de opvang, leiders en animatoren bewust gemaakt en gemotiveerd om kinderen en jongeren met een beperking warm te onthalen en goed te begeleiden. 

Bekijk de interviews

Er zijn jeugdverenigingen en sportverenigingen die werken aan inclusie. Bekijk het interview.

Ook leiders met een beperking komen aan het woord en vertellen het belang om hun meer te betrekken in de werking van een vereniging.

Je kan deze interviews ook zonder beeld beluisteren op Spotify.

Praat erover en ga aan de slag

Het is belangrijk om goed te reflecteren, ervaringen te delen en in gesprek te gaan met elkaar over dit thema. De campagne 123inclusie ontwikkelde een spel om met je collega’s, je medeleiding, je klas te spel... Knip de kaartjes uit, leg ze op tafel en luister!