Home

Eenvoudige taal in je promotie

Eenvoudige taal in je promotie

Taal

Maak je promotie via een brochure, affiche, website of een ander geschreven kanaal, zorg dan dat je boodschap begrijpbaar is voor iedereen. 

 • Maak de informatie die je meegeeft zo volledig mogelijk. Geef bijvoorbeeld info over hoe een dagactiviteit op het speelplein of een sportkamp in concreto verloopt en maak een overzicht per dag of per uur van wat er zal gebeuren. 
 • Ga er niet van uit dat iedereen dezelfde voorkennis heeft. Vermijd daarom vakjargon en afkortingen. Laat je promo nog eens nalezen door iemand die niet vertrouwd is met je vereniging. 
 • Hoe minder tekst hoe beter, gebruik afbeeldingen, foto’s en pictogrammen om zoveel mogelijk duidelijk te maken 

Visualisaties

Visualisaties in je vereniging zorgen voor meer duidelijkheid en voorspelbaarheid. Het maakt de kinderen zelfstandiger, geeft hun een comfortabeler gevoel en het voorkomt vaak conflicten. 

Ze helpen kinderen, ouders én animatoren 

 • hun tijd te ordenen en grip te krijgen op de dag
 • structuur te bieden 
 • een overzicht van toekomstige gebeurtenissen te geven, wat bijdraagt tot overzicht en veiligheid 
 • bij het ordenen van materiaal of om de weg te vinden 
 • bij de ondersteuning van speluitleg, (deel)handelingen of aandachtspunten 
 • om nieuw gedrag of specifieke vaardigheden aan te leren 
 • om kinderen minder afhankelijk te maken van de begeleiders. Ze vinden zelf de antwoorden op hun vragen: bv. wat gaan we doen, wanneer is het vieruurtje… 
 • bij het verduidelijken van keuzes, gevoelens en ideeën wanneer ze zich verbaal onvoldoende kunnen uitdrukken 
 • om zelf keuzes te (leren) maken 
 • om regels en afspraken op te frissen 
Goede praktijk van een visualisering

Wie zijn de animatoren? 

Maak een foto van iedere animator, vrijwilliger of leiding en plak deze op een grote poster in volgorde van leeftijdsgroep. Zo weten kinderen en ouders wie er verantwoordelijk is per groep. Dit geeft voor kinderen en ouders een veilig gevoel. Enkele tips hierbij: 

 • Zorg voor een neutrale gezichtsuitdrukking: lachen is vaak geforceerd en maakt de ogen kleiner. 
 • Beeld het zo natuurlijk mogelijk af: verkleed mag, als ze ook zo op het speelplein rondlopen.
 • Combineer de foto's altijd met een naamkaartje. 

Wat gebeurt er wanneer? 

Help om kinderen én animatoren grip te krijgen op de dag. Een bord waarop het verloop van de dag staat aangeduid en overzicht biedt van het speelaanbod zorgt voor geruststellende voorspelbaarheid en veiligheid. Eventueel met foto’s bij van welke animator bij welke activiteit of groep hoort. 

Je kan dit ophangen samen aan het onthaal of aan de inschrijftafel met een visueel sterk infobord. Eventueel met nog andere informatie handig voor de ouders. Dit maakt veel duidelijk. 

Voorbeelden van het speelaanbod https://www.pinterest.com/speelidee/pictogrammen-en-infoborden/ en een toegankelijk onthaal https://www.pinterest.com/speelidee/inschrijvingen-administratie/  

Wat is waar? 

Een terrein en gebouw van een vereniging kunnen best groot zijn voor kinderen. Dan is het handig om met een plattegrond of met aanduidingen te werken. Zo kunnen kinderen zelfstandig naar de juiste plek op het terrein wandelen zonder het te moeten vragen. 

Wat mag wel en niet? 

Pictogrammen ter ondersteuning van de belangrijkste regels zijn handig voor de vereniging om kinderen en jongeren te wijzen op bepaalde waarden en normen. Algemene regels krijgen een centrale plaat. Voor specifieke zaken, kan je ter plaatse ophangen. Bijvoorbeeld: welk materiaal in het knutsellokaal mag ik zelf nemen, met hoeveel kinderen mogen we op de trampoline... Enkele tips hierbij: 

 • Doe steeds een combinatie van afbeelding met tekst! 
 • Hou het eenduidig. Gebruik voor 1 betekenis overal dezelfde pictogram 
 • Kleuren kunnen pictogrammen ondersteunen: bv. groen/rood > open/gesloten of mag wel/mag niet.