Home

Het belang van taal

Het belang van taal

Taal

Taal is belangrijk bij de ontwikkeling van een kind. Taalvaardig zijn houdt dan ook vaak in dat je doorheen het leven meer kansen krijgt. Kinderen hebben het dan op sociaal vlak makkelijker en gaan ook makkelijker kunnen studeren. Voor het ontwikkelen van de identiteit is taalvaardigheid een voordeel. Je kan je ook beter uitdrukken en voor jezelf opkomen als je taliger bent.

Meertaligheid of anderstaligheid

Meertaligheid

Meertaligheid betekent dat je meerdere talen kan spreken. Heel wat kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel zijn meertalig en spreken thuis een andere taal dan Nederlands. Doordat ze bijvoorbeeld op school Nederlandse lessen krijgen leren ze een tweede taal op zeer jonge leeftijd bij.

In onderstaand filmpje vind je nog meer uitleg over meertaligheid: 

Anderstaligheid

Anderstaligheid betekent dat je de taal die op de eerste plaats staat in het land waar je woonachtig bent en leeft niet machtig bent. Je spreekt in het geval van Vlaanderen een andere taal dan het Nederlands.

In 2008 werd 21,2% van alle kinderen in Vlaanderen geboren in een gezin waar er een andere thuistaal is dan het Nederlands. De grootste andere thuistaal is Frans, gevolgd door Arabisch en daarna Turks. Deze cijfers zijn de laatste jaren enkel maar gestegen.

Het Nederlands leren

Er ligt vanuit onze samenleving druk op het kunnen van Nederlands. Door de druk die aanwezig is, kan de thuistaal van kinderen in gedrang komen. Deze is nochtans belangrijk voor de ontwikkeling van de identiteit van de persoon. Nederlands leren mag dus niet betekenen dat kinderen hun thuistaal niet meer kunnen of morgen gebruiken.

Een taal leren is niet voor iedereen even gemakkelijk. Het gaat vaak gepaard met veel drempels zoals je financiële situatie, je gezondheid, hoeveel je naar school bent gegaan… In onderstaand filmpje wordt dit uitgelegd.   

Meer tips over taal van onze partners

In deze visietekst van vzw ‘de Rand’: “Oefenkansen in de vrije tijd” vind je nog meer tips, goede praktijken en informatie rond het thema. 

Alaboemsasa is een pakket dat helpt begeleiders om het Nederlands op een positieve manier te stimuleren tijdens vrijetijdsinitiatieven. 

WereldSpelers lijst heel wat tips en tools op om met kinderen en jongeren die het Nederlands niet goed kennen aan de slag te gaan en taalstimulerend te werken. https://www.wereldspelers.be/voor-jeugdwerkers/taal-tips-tools-en-stimuleren