Home

Genderinclusie in onze samenleving

Genderinclusie in onze samenleving

Gender

In onze samenleving zijn veel dingen opgedeeld in man en vrouw. Denk maar aan toiletten, speelgoed, studiekeuzes, kledij, enz.

Mensen worden in een hokje geduwd op basis van het geslacht waarmee ze geboren worden. Dit wordt heteronormativiteit genoemd en is gebaseerd op de volgende 3 principes:

  • Gender is binair.
  • Mannen en vrouwen zijn fundamenteel verschillend.
  • Je bent hetero tot het tegendeel bewezen is en niet-heteroseksualiteit hangt samen met gender.
Dit idee zorgt ervoor dat heteroseksualiteit als ideaal wordt gezien binnen onze maatschappij. Elke persoon die niet hetero of cisgender is, is daardoor ‘afwijkend’. Laten we er eerst even op wijzen dat dit een verkeerde visie is.
In onze maatschappij wordt van mensen verwacht te streven naar het heteronormatieve ideaalbeeld. Dit leidt tot discriminatie en het zorgt voor bepaalde stereotypen: een simplistische weergave van een eigenschap dat wordt toegeschreven aan een hele groep.
Bijvoorbeeld: een man die homo is zou vrouwelijker zijn. Deze stereotypen gelden zowel voor mensen die binnen, als buiten de heteronormatieve norm vallen.


Uit een onderzoek van Janet Shiblet Hyde kwam aan het licht dat er op psychologisch vlak meer gelijkenissen dan verschillen zijn tussen de seksen.  En dat er meer variatie is tussen mannen onderling en vrouwen onderling. Hier zie je het resultaat weergegeven op een grafiek.

Vrouwen worden voorgesteld door de stippellijn en mannen door de volle lijn. De curve links laat zien dat de gemiddelde lichaamslengte van vrouwen sterk verschilt van die van mannen. De rechtergrafiek toont de sekseverschillen voor een bepaald psychologisch kenmerk.

Ook al zijn de statische verschillen significant, de feitelijke verschillen zijn eerder klein.  

Er zijn dus wel degelijk psychologische verschillen maar deze worden overschat doordat er op gefocust wordt. De individuele verschillen binnen de seksen onderling is wel veel groter.  

Joppe getuigt

In onderstaande getuigenis vertelt Joppe (die/hen) over hoe die de heteronormativiteit ervaart in onze samenleving.

JOPPE DE CAMPENEERE - Een broek of een jurk? Ik draag wat ik wil! #WATWAT #JIJWEET 

Meer info

Voor meer informatie en getuigenissen rond LGBTQIA+ kan je terecht bij WAT WAT.