Home

Hoe gebruik je de voornaamwoorden 'die/hen/hun'?

Hoe gebruik je de voornaamwoorden 'die/hen/hun'?

Gender

Sommige mensen identificeren zich als non-binair: ze zien zichzelf niet als vrouw en ook niet als man. Het kan zijn dat deze mensen liever aangesproken worden met voornaamwoorden die/hen/hun. Je gebruikt deze voornaamwoorden als volgt:

  • Gebruik ‘die’ in plaats van ‘hij/zij’. Voorbeeld: Sanne zegt dat die erbij zal zijn.
  • Gebruik ‘hen’ in plaats van ‘hem/haar’. Voorbeeld: Geef jij hen de boodschap door?
  • Gebruik ‘hun’ in plaats van ‘zijn/haar’. Voorbeeld: Het was hun idee.  

Je kan deze voornaamwoorden ook gebruiken als je nog niet weet hoe iemand zich identificeert. Je kan dit alleen zeker weten door het te vragen aan de persoon in kwestie. Je kan bijvoorbeeld naar iemand gaan en zeggen ‘Hey, ik ben Louise en mijn voornaamwoorden zijn zij/haar/haar. Wat zijn de jouwe?’

Het beste wat je kan doen is nog altijd gewoon de vraag stellen aan de persoon zelf. Zo toon je dat je aandacht besteedt aan de noden van die persoon en hier respect voor hebt.  


Goede praktijk: De Ambrassade

De Ambrassade is momenteel een eigen intern diversiteitsbeleid aan het ontwikkelen en een van de vele onderdelen is het hanteren van inclusief taalgebruik. Zo zijn ze van start gegaan met genderbewust taalgebruik in teksten en e-mailhandtekeningen.  


Meer weten? 

Lees er meer over op de website van WAT WAT.