Home

Genderinclusief gebouw

Genderinclusief gebouw

Gender - Toegankelijkheid

Ook voor douches, omkleedruimtes en slaapzalen moet je je als vrijwilliger of begeleiding de bedenking maken of iedereen zich er comfortabel zou voelen. Zo willen sommige mensen niet bekeken worden door het andere geslacht, maar zijn soms personen van hetzelfde geslacht ook geïnteresseerd in elkaar. Je in grote groep omkleden, opgesplitst volgens geslacht, is niet wenselijk voor elk kind of elke jongere. Het is belangrijk dat je hier aandacht voor hebt en een veilige omgeving kan creëren voor iedereen.

Hoe begin je hier best aan?

  • Pols best bij elke jongere waar die zich goed bij voelt. Let er wel op dat alle deelnemers zich comfortabel moeten blijven voelen en praat er openlijk over.
  • Probeer gescheiden activiteiten (op basis van geslacht) zowel in spelen, als in het slapen, wassen, eten, omkleden zoveel mogelijk te vermijden. Dat doe je niet enkel voor transgender kinderen en jongeren, ook andere deelnemers voelen zich niet altijd op hun gemak in gesplitste groepen. Praat ook hierover openlijk met je groep.
  • Voor omkleden en douchen tracht je je best zo te organiseren dat kinderen en jongeren zich er comfortabel bij voelen. Dat kan een opsplitsing zijn in geslacht met aandacht voor kinderen en jongeren die non-binair of trans zijn of iedereen apart. Bespreek het met je groep.
  • Bij uitstappen met overnachting vraag je deelnemers met wie ze graag op de kamer willen.