Home

Genderinclusieve toiletten

Genderinclusieve toiletten

Gender

Het belang van genderinclusieve toiletten

Wachten aan toiletten voor vrouwen en geen wachtrij aan die van mannen. Vrouwelijke vrijwilligers die enkel met meisjes naar het toilet kunnen gaan en omgekeerd. Je hebt het misschien al eens meegemaakt en het is geen aangenaam gevoel. Voor kinderen en jongeren die zich noch man noch vrouw voelen, komen er extra drempels kijken bij een toiletbezoek.

Zo kunnen M- of V-toiletten een aanleiding zijn voor negatieve reacties tegenover transgender personen.

Om zich niet bloot te stellen aan onveilige situaties, vermijden transgender personen dit type toiletten vaak. Geen toegang tot toiletten heeft op zijn beurt nefaste gezondheidsuitkomsten tot gevolg.

Nog steeds niet overtuigd? Lees dan zeker onderstaand artikel:

Hoe kan je genderinclusieve toiletten voorzien?

Iedereen heeft het recht zich veilig te voelen als die een toiletbezoek brengt. Je kan hierbij helpen door gender inclusieve toiletten te voorzien. Op die manier werk je duurzaam aan de veiligheid, welzijn en gezondheid van LGBTI-personen.    

Hoe maak je jouw toiletten genderinclusief?

  • Geef in de bestaande toiletten aan welke voorzieningen in de ruimte aanwezig zijn: een wc, urinoir, verschoonkussen, enz. Doe dit via neutrale signalisatie. Maak ook duidelijk dat de faciliteiten voor iedereen toegankelijk zijn. Wil je graag zelf signalisatie voor inclusief sanitair dat er neutraal uitziet. Dan kan je dit bestellen via de webshop van Cavaria.

  • Stel bij nieuwbouwprojecten voorwaarden/richtlijnen op i.v.m. inclusieve faciliteiten.

  • Maak bij voorkeur alle voorzieningen toegankelijk voor iedereen zonder verwijzing naar geslacht of genderidentiteit. Zorg wel voor een gepast alternatief voor personen die extra privacy nodig hebben of zich niet comfortabel voelen in gemengde voorzieningen. 

  • Breng een spiegel en indien mogelijk een wasbak aan in alle toiletruimtes. Zorg voor een prullenbak voor maandverband en tampons in alle toilethokjes.

  • Stop urinoirs in eenvoudig afsluitbare toilethokjes. 

  • Gebruik een simpele aanduiding zoals 'wc' in plaats van gendergerelateerde pictogrammen. Je kan deze neutrale pictogram hier downloaden en zelf ophangen aan je toiletten. 

  • Leg kinderen en jongeren maar ook vrijwilligers, ouders en andere bezoekers je beleid uit zodat niemand onterecht de toegang ontzegd wordt. 
Juridisch gezien moeten er geen gescheiden toiletten zijn in publieke ruimtes. Toch volgen scholen, ziekenhuizen, sporthallen, enz. deze norm.

Als werkgever ben je juridisch wel verplicht om aparte toiletten in te richten voor het eigen personeel. Je kan er voor kiezen een deel van de toiletten genderinclusief te maken. De Vlaamse Overheid bewijst dat het kan.  

Genderinclusief toilet: beleid

Maak ook duidelijk dat de faciliteiten voor iedereen toegankelijk zijn. Je kan dit doen door een papier op te hangen met volgende zinnen op:

  • Dit toilet is genderinclusief.
  • Iedereen is welkom om de gewenste toiletruimte te gebruiken, ongeacht hun geslacht, genderidentiteit of genderexpressie.
  • Gelieve er niet van uit te gaan dat iemand zich in het ‘verkeerde’ toilet bevindt. Ze weten vast wel wat ze doen. Thuis gaan we ook allemaal naar hetzelfde toilet, toch? 

Genderinclusief toilet: plan

Mocht je bouwplannen hebben en wil focussen op genderinclusieve toiletten? Dan kan je deze voorbeelden van Cavaria gebruiken om je nieuwe faciliteiten op een veilige en inclusieve manier in te richten: