Home

De meest gestelde vragen over genderinclusief jeugdwerk

De meest gestelde vragen over genderinclusief jeugdwerk

Gender

Op 8 december organiseerde De Ambrassade een vorming rond genderinclusie binnen het jeugdwerk.

Senne Misplon nam ons mee in de uitdagingen en kansen in het worden van een genderinclusieve jeugdwerkorganisatie.

Lees hieronder de meest gestelde vragen die er aan bod kwamen tijdens de vorming.


Wat met kamerverdeling tijdens een activiteit met overnachting?

Je creëert best geen bijkomende slaapkamer waar kinderen die non-binair zijn. Open het gesprek met het kind of de jongere die zich ergens niet comfortabel bij voelt en vraag waar die het liefst wil slapen. Met praten los je al snel heel wat zaken op.  

"Laat kinderen zelf kiezen en maak duidelijke afspraken met alle kinderen."

Zet in op individuele privacy van iedere persoon die deelneemt aan de overnachting. Je kan dit kaderen door kinderen en jongeren uit te leggen dat een kamp een verlengde is van je leefsituatie in je gezin. Je hebt er broer(s) en zus(sen) en elk van die personen respecteer je ook bij je thuis met de nodige privacy. Bv.  tijdens een toiletstop, een wasbeurt aan de wasbakken of een beurtrol om te douchen. Er wordt verwacht dat iedereen zich verhoudt als broer(s)/zus(sen).

Vaste kampgebouwen met grote ruimtes bieden soms onvoldoende mogelijkheden om kinderen comfortabel apart te laten slapen. Laat je dat niet tegenhouden om deze kinderen niet mee te nemen op vakantie of kamp. Met de nodige creativiteit kan je comfort creëren voor iedereen. Zo kan je een éénpersoonstent plaatsen in een grote seniortent of doeken ophangen in een grote slaapkamer met stapelbedden zodat een meisje met een hoofddoek of een transpersoon zich me de nodige privacy kan omkleden en zich comfortabeler voelt in een grote slaapruimte. 


Wat met seksueel geweld?

Jongeren binnen de jeugdhulp mogen vanaf 12 jaar niet langer samen slapen. In leefgroepen blijft die scheiding er van (in dit geval) geslacht om de veiligheid te garanderen. Maar organisatorisch is het erg moeilijk om iedereen apart in een slaapruimte te laten overnachten. 

Als een jongere ‘jongen’ zich comfortabeler voelt om in de ‘meisjeskamer’ te slapen, kan dit eigenlijk niet. De wetgeving houdt bijgevolg heel wat jeugdwerkorganisaties tegen om jongeren de nodige comfort te geven in hun eigen keuze.

Ga hierover met jongeren in gesprek en stel de juiste vragen op basis van de volgende hoofdvraag: 

“Wat voet het veiligste aan binnen de beperkte mogelijkheden die we in dit gebouw of op dit terrein hebben?”

De termen Safe(r) space en brave(r) space

"Werk aan je klimaat en mentaliteit van je groep"

Het is vaak erg belangrijk om voor dat een kamp, weekend of vakantie begint enkele regels te overlopen. Denk maar aan:

 • Dit is geen plek waar we doen aan haat of discriminatie.
 • Iedereen is wie die is en is welkom.
 • … 


Deze verschillende regels en afspraken vormen het beleid van je organisatie en herhaal je best meerdere keren. Dat kan door: 

 • Een poster te verspreiden over verschillende ruimtes waar je activiteiten doorgaan.
 • Vooraf een mail te sturen naar de deelnemers en hun ouder(s)/voogd(en).
 • Deze regels aan het begin van de activiteit te herhalen.
 • Een QR-code op te hangen die je kan scannen met je smartphone om zo terecht te komen in een WhatsApp chat waar je anoniem je vraag kan stellen.
 • Eén of meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen en die herkenbaar te laten rondlopen (t-shirt, petje, ...) tijdens elke activiteit.
 • ...

Veiligheid creëren voor iedereen is niet enkel de verantwoordelijkheid van de begeleiding, vrijwilligers of het organiserende team, maar is een gedeelde verantwoordelijkheid van elke aanwezige en dus ook van alle kinderen en jongeren.

Hoe bed je inclusie structureel in binnen je jeugdwerkorganisatie?

 • Creëer een gedragen beleid. Dat betekent dat niet enkel de diversiteitsmedewerker of de vrijwilliger die dit thema belangrijk vindt zich moet bekommeren over diversiteit en inclusie in je organisatie. Iedereen is verantwoordelijk. 
 • Durf je vaste methodes, vergadercultuur, tradities, … in vraag te stellen. Wat met verkleden, omgekeerde jongens-meisjes dag, toneeltjes? Blijf weg van alle stereotypen en zet specifiek in op het doorbreken van typische rollen. 
 • Zorg ervoor dat je niet de enige pusher bent op vlak van inclusie binnen je organisatie. Je stappen vooruit zullen dan moeizaam verlopen en energie vreten. Je hebt een draagvlak nodig bij de anderen in je organisatie. 
 • Werk proactief en denk al vooruit. Wat kan er binnen jullie organisatie op jullie pad komen? Werk zeker niet reactief als het “probleem” zich stelt want dan is het echter al veel te laat. 
 • Ga te rade bij Taaladvies.net, Rosa vzw, Cavaria, Transgender infopunt en Wel Jong als je vast loopt rond bepaalde zaken in je organisatie. Ze geven advies, vorming en ondersteuning.