Home

Goede praktijk: Elk kind telt!

Goede praktijk: Elk kind telt!

Armoede - Laagdrempelig jeugdwerk

Free-Time vzw organiseert tijdens schoolvakanties kampen voor kinderen van drie tot en met achttien jaar. Hiermee proberen ze bij te dragen tot de persoonlijke ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren. Dit doen ze door zoveel mogelijk kinderen en jongeren, zoveel mogelijk kansen te geven om in hun vrije tijd hun eigen interesses en talenten te ontdekken en te ontplooien. 

Sinds april 2022 is Free-time gestart met een zij-project. Onder het motto “Elk kind heeft recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding, want elk kind telt!” wil Free-Time outreachend te werk gaan. Zo willen ze kinderen en jongeren die ze tot nu toe niet bereikten, overtuigen om deel te nemen aan één van hun kampen.

We interviewen Niels Cattoir, verbindings- en diversiteitsmedewerker bij Free-Time vzw en trekker van het project Elk kind telt!

"Elk kind heeft recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding, want elk kind telt"
Wat houdt het project Elk kind telt! juist in? 

Met het project Elk kind telt! doelt Free-Time vzw op het activeren van jongeren en het samenbrengen van kinderen, ongeacht hun leeftijd en achtergrond. We focussen hierbij vooral op vrije tijd buiten de schoolvakanties. Dit doen we door het aanbieden van gratis en vrijblijvende activiteiten, van sport tot cultuur, gericht op kinderen in kansarmoede. De activiteiten gaan telkens door op woensdagnamiddag, gedurende het hele jaar. We gaan hierbij outreachend te werk en luisteren naar de wensen en noden die leven in de Gentse wijken. 

We organiseren er gratis laagdrempelige sport-spel- en/of cultuuractiviteiten. We laten kinderen ontdekken wat hen interesseert en zetten in op verbinding met elkaar en de buurt. We leveren hiermee een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van deze kinderen, waardoor hun kans op een gezond, sportief en sociaal leven groter wordt. Zo bouwen zij samen met ons een sterk netwerk uit

We stimuleren de jongeren om vanuit hun talenten of interesses te experimenteren met het begeleiden van kinderen in hun eigen wijk. Ik, als verbindingsmedewerker, ben dan hun coach, een gekend gezicht dat mee timmert aan een netwerk van partners die hun accommodatie en/of expertise wil delen. 

Wat was de aanleiding voor dit project? 

Niels: "We merken dat we vaak dezelfde doelgroep bereiken. Dit zijn dan vooral witte middenklasse kinderen die de taal goed beheersen. We hebben het gevoel dat er veel kinderen uit de boot vallen en die trachten we met dit project te bereiken. Dat is onze grootste drijfveer voor het project." 

Hoe is het project tot stand gekomen en welke rol speelde jij in de uitwerking en uitvoering ervan? 

Niels: "Voor ik ben gestart was er al een idee en ik heb het samen met anderen verder vormgegeven. Het was in het begin niet makkelijk, want we moesten starten van nul. Het was een uitdaging om te weten waar we deze kinderen konden vinden en uit te zoeken hoe we de kinderen het best konden bereiken. We zijn op zoek gegaan a.d.h.v. huisbezoeken, flyers, enz. Daarnaast hebben we ook veel overlegd met wijkregisseurs, andere organisaties in de buurt en OCMW’s. Op die manier hebben we geprobeerd om kenbaar te maken dat wij aanwezig zijn in deze wijken. Om zo te zorgen dat deze mensen toch toeleiding vinden naar ons."  

"We willen dat het initiatief vanuit de buurt komt."
Hoe gaan de activiteiten concreet in zijn werk? 

Niels: "In het begin heb ik de activiteiten zelf georganiseerd. Als je van nul moet starten en je zegt tegen die jongeren “doe maar iets”, dan komt er vaak niet veel van in huis. Daarom ben ik zelf eerst naar de jongeren toe gegaan en legde ik uit dat ik graag een aantal activiteiten wou doen met hen. Ik polste naar wat zij zelf zagen zitten en daar zijn dan een aantal ideeën uit gekomen. Ik heb eerst zelf drie activiteiten volledig in elkaar gestoken. Vanaf de vierde activiteit heb ik hen aangespoord om zelf alles voor te bereiden, maar ik heb ook duidelijk gemaakt dat ik wel mee wou organiseren en ondersteunen. Zo wouden ze bijvoorbeeld graag een skateramp organiseren. We zijn samen op zoek gegaan naar materiaal en hebben een kostenplaatje gemaakt. 

Ons uiteindelijke doel is om één à twee jongeren te vinden die geëngageerd zijn en zelf dingen willen opzetten met onze ondersteuning. We willen dat het initiatief vanuit de buurt zelf komt. We hopen dat wanneer wij eens niet aanwezig kunnen zijn, de activiteiten niet volledig wegvallen. In onze beleidsnota die loopt tot 2025 willen we een aantal werkingen opzetten die echt gedragen worden door jongeren uit de buurt. Dat is wat we hopen te bereiken." 

Hoe bereiken jullie kinderen en jongeren? 

Niels: "In het begin was dat zeker een uitdaging. Aangezien we ook betalende kampen aanbieden op onze website, was het wat moeilijk om de gratis activiteiten te promoten. Dit zou voor concurrentie kunnen zorgen voor de eigen kampen. Daarom proberen we zo veel mogelijk offline reclame te maken, mond aan mond, huisbezoeken, andere organisaties die ons contacteren, enz. 

Ik merk wel dat taal nog vaak een barrière vormt. Anderstalige ouders snappen vaak niet dat ze niet moeten betalen voor onze activiteiten. Ze gaan ervan uit dat er bepaalde dingen verwacht worden van hen en dat schrikt soms af. We proberen hier op in te zetten door pictogrammen te gebruiken wanneer we uitleggen wat we precies doen. Op die manier proberen we zo laagdrempelig mogelijk te communiceren."

"We willen jongeren zoveel mogelijk inspraak geven gedurende het hele proces."

Wat zijn de sterktes van het project? 

Niels : "Voornamelijk dat we de mening van kinderen en jongeren betrekken in het project. Ons doel is om jongeren zoveel mogelijk inspraak te geven gedurende het gehele proces. 

Daarnaast vind ik onze nauwe samenwerking met verschillende jeugdorganisaties ook een sterkte. Op deze manier proberen we nóg meer jongeren te bereiken. Omdat we zo nauw samenwerken is het ook makkelijker om accommodaties en materiaal uit te wisselen. 

Zo werken we bijvoorbeeld samen met Ocup vzw. Dit is een heel kleinschalige vzw die vanuit de stad Gent de toestemming krijgt om leegstaande panden in gebruik te nemen en terug te geven aan de buurt. Dit doen ze in de vorm van buurthuizen. Ze hebben ook een jeugdwerking. Samen met hen willen we niet enkel activiteiten organiseren voor de jongeren, maar de jongeren ook toeleiden naar een buurthuis, waar ook een jeugdwerker aanwezig is. Op die manier zitten ze ‘s avonds ook beschut en moeten ze niet op straat rondhangen tot laat. Zo proberen we ons steentje bij te dragen. 

Daarnaast werken we ook samen met vzw Stappen. Dit is een voorziening voor meisjes die daar geplaatst worden door de jeugdrechter. We proberen hen dingen te laten organiseren en mee te laten lopen in de organisatie. Ik moet wel zeggen dat dit niet altijd even vlot loopt. De communicatie verloopt soms wat moeilijk. Daardoor hebben we dat nog maar één keer kunnen doen."

Hoe verloopt het tot nu toe? 

Niels: "We zijn begonnen in de wijk Westveld in Gent. Ondertussen zitten we ook al in Gentbrugge en als alles goed gaat binnenkort ook in Drongen. Dit heeft allemaal wel wat tijd nodig. Ik heb de indruk dat het in Westveld nu wel wat begint te lopen, maar tegen dat dat het geval is in de andere wijken, kan het gerust eind 2023 zijn volgens mij."

Wat zijn de geleerde lessen uit het project? 

Niels: "Ik heb geleerd dat het soms heel snel kan gaan als je de juiste personen aanspreekt. Er zijn vrijwilligers die heel actief zijn in verschillende verenigingen en veel mensen kennen. Als die vrijwilligers mee zijn in jouw verhaal en mee reclame maken, dan ben je eigenlijk vertrokken. Op die manier kan je veel mensen bereiken, zonder er zelf veel tijd en energie in te moeten steken." 

Zijn jullie valkuilen tegengekomen? 

Niels: "De grootste valkuil is dat we niet altijd het juiste publiek bereiken. We maakten reclame via een school, waarvan ik wist dat er veel kinderen waren met weinig middelen om deel te nemen aan vrijetijdsbesteding. We merkten dat we een groot aantal kinderen bereikt hadden, meer dan 25, maar hiervan waren er slechts drie die thuis financieel niet breed hebben.
De overgrote meerderheid waren mensen die het gewoon een leuk initiatief vonden en hun kinderen er eens naartoe stuurden. We willen natuurlijk wel elk kind bereiken, maar gezinnen die het financieel breed hebben, zijn niet echt ons doelpubliek. Er mag een gezond evenwicht zijn, maar het mag niet te veel doorwegen langs één kant."  

Jullie zijn volledig afhankelijk van fondsen en giften voor dit project. Hoe verloopt dat? 

Niels: "Free-Time vzw heeft een klein budget gekregen om mij aan te nemen, maar we hebben geen budget voor materiaal of locaties. Daarom proberen we zoveel mogelijk samen te werken met andere organisaties om zo materiaal of locaties gratis te gebruiken. Als we graag een uitstap willen doen of materiaal moeten aankopen voor de skateramp bijvoorbeeld, dan werken we wel enkel met giften en subsidies. Meestal spelen we gewoon buiten, maar als het regent of koud is, hebben we altijd een plan b. Zo zijn er bijvoorbeeld lokalen die we kunnen gebruiken voor lage prijzen. Maar hoe meer giften wij krijgen, hoe leuker en unieker de activiteiten zijn die we kunnen organiseren."  

“Het is zalig om te zien dat er mensen zijn die echt hun schouders onder het project willen zetten."

Hoe kijk je terug op het project en wat willen jullie nog bereiken? 

Niels: "In het begin was ik heel hard zoekende. Nu zie ik gelukkig wel al vooruitgang. Ik hoop dat ik het na verloop van tijd wat meer kan overlaten aan de jongeren zelf. Dat is uiteraard wel iets dat moet groeien en tijd vergt

We hebben bijvoorbeeld een vrijwilliger gehad die het heel goed heeft gedaan. Die heeft drie maand aan een stuk elke week een activiteit begeleid en georganiseerd, mits een beetje ondersteuning. Die is jammer genoeg weggevallen. Dit deed ons beseffen dat we heel snel terug bij af kunnen staan. We moeten nu opnieuw beginnen te zoeken naar een andere vrijwilliger. Dit zal volgens mij een blijvende zoektocht zijn. Het is natuurlijk wel zalig om te zien dat er mensen zijn die er echt hun schouders onder willen zetten."


Hoe kan jij Elk kind telt! steunen? 

Om hun activiteiten gratis en vrijblijvend te kunnen aanbieden is Elk kind telt! afhankelijk van fondsen en giften. Via onderstaande link kan ook jij je steentje bijdragen aan dit project. Free-Time vzw dankt jullie alvast voor de steun!