Home

Neem je organisatie taalkundig onder de loep

Neem je organisatie taalkundig onder de loep

Taal

Studio Sesam is een organisatie bestaande uit leerkrachten, moeders en experten die zich specifiek focussen op inclusief taalgebruik in brochures, flyers, posters, op je website... Samen met jou kunnen ze je organisatie inhoudelijk onder de loep nemen om te kijken hoe je nog inclusiever dan nu kan communiceren. Met de juiste foto, taalgebruik of uitspraken kom je al een heel eind verder. 

Zo wordt er de focus gelegd op:  

 • cultuursensitiviteit, herkenbaarheid en representativiteit
 • leesniveau en achtergrond van de lezer
 • een boeiende invalshoek
 • een persoonlijke boodschap
 • een logische opbouw en duidelijke structuur
 • klaar en helder taalgebruik
 • kwaliteitscontrole door diverse nalezers
 • de representativiteit en de herkenbaarheid in woord en beeld
 • genderinclusief taalgebruik
 • culturele (on)nauwkeurigheden, de diversiteit van perspectieven en invalshoeken, ook de niet-westerse
 • het vermijden van kwetsende woorden en stereotype beelden
 • het benadrukken van het gemeenschappelijk en verbindend verhaal. 

Ook Wablieft is een organisatie die je kan helpen om zo laagdrempelig mogelijk teksten te schrijven.