Home

Goede praktijk: Laagdrempelige kinderboeken in de bib

Goede praktijk: Laagdrempelige kinderboeken in de bib

Laagdrempelig jeugdwerk - Handicap | Beperking - Taal

Het project BIB! BIB! BIB! HOERA! biedt een verzameling laagdrempelige boekjes aan voor kinderen die het moeilijker hebben met lezen om verschillende redenen. In deze boekjes wordt de tekst sterk ondersteund door illustraties en pictogrammen. 


We interviewen de zussen Livia en Carita De Vos, de initiatiefnemers van de verhalenboekjes, over hun project. 

Wat houdt het project “Bib! Bib! Bib! Hoera!” juist in en hoe kwam het tot stand? 

Wij zijn als logopedisten al veel jaren aan het werk met kinderen met een beperking. Na een lange, vruchteloze zoektocht naar een moderne methode om kinderen die het sowieso moeilijker hebben, te helpen bij het leren lezen, besloten we in 2018 zelf aan de slag te gaan en ontwikkelden we het programma ‘Liever Lezen’. Dit staat intussen al vast op het programma bij heel wat kinderen in het buitengewoon onderwijs, kinderen met een andere thuistaal of, kansarme kinderen.

Veel van deze kinderen hebben problemen met de middenklanken in een woord. In vele talen bestaan deze klanken (oo, uu, aa, ee, ij, oe, ie, o, a, e, i, u) niet allemaal. Met ons leesprogramma willen we deze klanken heel goed inoefenen voordat het échte leren lezen begint. Op die manier willen we kinderen bij wie we problemen verwachten, al wat voorsprong geven.   

Omdat we het ook héél belangrijk vinden dat de kinderen plezier beleven aan lezen, dienden we eind 2021 een project in bij De Warmste Week en de Koning Boudewijnstichting om financiële steun te krijgen bij het uitwerken en drukken van picto-prentenboekjes die aansluiten bij het leesprogramma Liever Lezen. Maar ook helemaal los daarvan wouden we voor leesplezier kunnen zorgen bij alle kinderen. En BIB! BIB! BIB! HOERA! werd geselecteerd! 


We gingen aan de slag. We bedachten verhaaltjes en schreven ze uit in beeldschrift. Daarin vulden we elkaar als zussen heel erg aan. De ene is wat creatiever in het bedenken van verhaaltjes, de andere is dan weer wat sterker in het omzetten van de tekst in beeldschrift en de lay-out van de boekjes. Twaalf zéér gemotiveerde illustratoren boden zich aan om de 60 prentenboekjes vrijwillig te illustreren met prachtige tekeningen! 

Hoe betrekken jullie de mening van kinderen en jongeren in jullie project? 

Tijdens het uitwerken van ons leesprogramma Liever Lezen en het BIB! BIB! BIB! HOERA!-project werkten we met klankbordgroepen. Kinderen uit verschillende doelgroepen probeerden alles uit en gaven ons waardevolle bijsturing, tips en opmerkingen. 

Welke partnerschappen gingen jullie aan? 

We mogen de boekjes gratis aanbieden aan zo veel mogelijk bibliotheken in Vlaanderen. We gaan eerst langs bij de bibliotheken van de gemeenten waar onze illustratoren wonen om hen een boekenpakket te schenken en onze illustrator te bedanken en even in de kijker te zetten. Hierbij nogmaals onze dank aan Gwen Martens uit Lanaken! 

Daarna bevoorraden we de scholen en de bibliotheken in de buurt van de scholen die Liever Lezen aankochten en bibliotheken die ons zelf al contacteerden om een pakket te mogen ontvangen. We kregen ook al vragen van sociale diensten die ze willen inzetten bij het taalbad voor anderstalige nieuwkomers.   

“We krijgen veel positieve reacties van bibliotheekmedewerkers en scholen voor buitengewoon onderwijs."

Wat zijn de resultaten van jullie project tot nu toe? 

We krijgen veel positieve reacties van de scholen voor buitengewoon onderwijs die ons leesprogramma gebruiken. De picto-prentenboekjes zijn de kers op de taart en vallen heel erg in de smaak bij de kinderen. Spontane reacties zoals ‘Ik kan da! Ik kan da!’ en vragen ‘wanneer komen de boekjes in mijn boekiotheek?’, maar ook opmerkingen van leerkrachten zoals ‘leerling x is soms onhandelbaar, maar komt helemaal tot rust met de boekjes’, bezorgen ons een goed gevoel. 

Ook bedankjes van anderen, zoals ‘mijn kleinkind met dyslexie kan nu ook, net als zijn klasgenootjes, aan de juf een lijstje tonen van boekjes die hij heeft gelezen en is daar heel fier op’, doen deugd. Ook de bibliotheekmedewerkers reageerden zeer positief. Enkele opmerkingen bij de overhandiging van de boekjes aan de bibliotheken waren: 

  • ‘Hadden die boekjes maar bestaan toen ik les gaf aan Franstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs!’,
  • ‘Ik heb 15 jaar gewerkt met vluchtelingen. Werken met picto’s is daar broodnodig!’,
  • ‘Het zou ideaal zijn om de boekjes ook voorgelezen te verspreiden, zodat anderstalige kinderen de taal ook horen’
  • … 

Het is ook leuk om van verschillende bibliotheken ideeën te horen over hoe ze de boekjes in hun bibliotheek willen gebruiken: 

  • bij de boekjes voor ‘gemakkelijk lezen’, 
  • bij ‘AVI-leesstart’,
  • bij ‘voorlees- en samenleesboekjes’,
  • bij hun werking voor anderstaligen in de ‘moedergroep voorlezen’,
  • in samenwerking met diensten voor anderstaligen 
  • …  

“Voldoende budget vinden om verder te kunnen werken, blijft ons grootste struikelblok."

Zijn jullie valkuilen tegengekomen? 

Dankzij het werk van veel vrijwilligers en de financiële steun van De Warmste Week en de Koning Boudewijnstichting kunnen we 250 pakketten van 60 boekjes gratis verspreiden. Voldoende budget vinden om verder te kunnen werken, blijft echter ons grootste struikelblok. 

Wat willen jullie graag nog bereiken met het project? 

Het zou leuk zijn om verder te kunnen werken aan dit project. We willen de boekjes beschikbaar kunnen maken in alle bibliotheken. Het lijkt ons ook een prachtig project om ze onder voorgelezen vorm te kunnen uitgeven. Één van onze dromen is ook om picto-boeken uit te werken voor anderstalige volwassenen.