Home

Haatspraak over de pieten van de Sint

Haatspraak over de pieten van de Sint

Racisme en discriminatie

Hoe herken je haatspraak? 

Het herkennen van haatspraak rond het evenement Sinterklaas is de eerste stap in het aanpakken van dit probleem. We geven je enkele signalen om op te letten: 

  • Stereotypering: Als kinderen stereotyperende opmerkingen maken over roetpiet, zoals de persoon afbeelden als dom of ongevoelig. 
  • Beledigingen: Het gebruik van scheldwoorden of denigrerende taal om roetpiet of hun aanhangers aan te vallen. 
  • Racistische uitspraken: Wanneer de term 'zwarte piet' wordt gebruikt of kinderen racistische opmerkingen maken over de huidskleur of afkomst van roetpiet of iemand anders. 
  • Intimidatie: Als kinderen anderen bedreigen of intimideren vanwege hun opvattingen over roetpiet. 

Hoe reageer je op haatspraak?

Als jeugdwerkvrijwilligers en leiding is het cruciaal om haatspraak op een constructieve manier aan te pakken, zonder de kinderen te veroordelen. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen: 

Creëer een veilige ruimte

Zorg ervoor dat de groep een veilige omgeving is waar kinderen zich vrij voelen om hun gedachten en gevoelens te delen. 

Luister aandachtig

Vraag het kind waarom ze bepaalde uitspraken deden. Probeer te begrijpen waar hun opvattingen vandaan komen. 

Educatie

Leg op een begrijpelijke manier uit waarom sommige opmerkingen als haatspraak worden beschouwd en waarom het belangrijk is om respectvol met elkaar om te gaan. 

Begeleiding

Help het kind om zich bewust te worden van de impact van hun woorden op anderen en moedig hen aan om na te denken over hun opvattingen. 

Mediatie

Als er conflicten ontstaan tussen kinderen, treed dan op als bemiddelaar en stimuleer open dialoog om tot begrip te komen.

Hoe reageer je op haatspraak van een kind naar een ander kind toe?

Wanneer haatspraak gericht is op een ander kind, is het van groot belang om snel en doeltreffend te handelen: 

Grijp onmiddellijk in

Onderbreek de haatspraak en benadruk dat dit gedrag onacceptabel is. 

Ondersteun het slachtoffer

Zorg ervoor dat het kind dat het doelwit was van de haatspraak zich gesteund en veilig voelt. Moedig hen aan om hun gevoelens te uiten. 

Leer empathie

Help het kind dat de haatspraak uitte om zich in de schoenen van het slachtoffer te plaatsen. Dit kan bijdragen aan begrip en verzoening. 

Consequenties

Wijs op passende consequenties voor herhaaldelijke haatspraak, zoals tijd buiten de groep of een gesprek met de ouder/voogd. 


Hoe reageer je op haatspraak aangebracht door een ouder/voogd? 

Soms kan haatspraak tegen roetpiet ook van ouders of voogden afkomstig zijn. In dit geval is het belangrijk om de situatie te benaderen met diplomatie.

Ga in gesprek 

Benader de ouder/voogd respectvol en beleefd en vraag om een gesprek over de kwestie. 

Blijf neutraal

Tijdens het gesprek, blijf kalm en respectvol, zelfs als de opvattingen van de ouder/voogd sterk verschillen van die van de jou. 

Informeer

Leg uit hoe haatspraak tegen de piet van Sinterklaas schadelijk kan zijn en waarom het belangrijk is om respectvol met elkaar om te gaan. 

Werk samen

Probeer tot een gemeenschappelijk begrip te komen en bespreek mogelijke oplossingen om een respectvolle en inclusieve omgeving te behouden.