Home

Racisme en discriminatie

Racisme en discriminatie

Racisme in onze samenleving verwijst naar de discriminatie, vooroordelen en ongelijke behandeling van individuen op basis van hun ras of etnische achtergrond.

Artikels