Home

Sinterklaas is een feest, voor elk kind

Sinterklaas is een feest, voor elk kind

Evenementen

Op 6 december beleven kinderen in België een prachtig moment, want Sinterklaas komt op bezoek. Om eventuele discussies over het beeld van Zwarte Piet te voorkomen, biedt Komaf heel wat materiaal ter inspiratie voor je vereniging om hierover te communiceren. Het is belangrijk om openlijk met elkaar te praten en elkaar te ondersteunen rond dit evenement. Het is al vereniging belangrijk om weten dat dit een maatschappelijke discussie is en dat dit de werking van je vereniging (on)rechtstreeks kan beïnvloeden. 

We willen jullie daarom inspireren en versterken met enkele voorbeelden van aanpak in het jeugdwerk.

Waarom is het belangrijk dat jeugdwerkorganisaties hier een visie op hebben?

Jaar na jaar keert de discussie over Zwarte Piet terug. Met het Brusselse en Vlaamse jeugdwerk formuleerden we de volgende krachtlijnen die we zoveel mogelijk communiceren naar de buitenwereld.

Op de website hetiseenkinderfeest.be vind je heel wat informatie over een inclusief Sinterklaasfeest. Met de meest gestelde vragen en hun tegenargumenten, verkleedtips, voorbeeldbrieven, kleurplaten en nog veel meer. 

Hand in Hand tegen racisme maakte ook nog een pdf over de sinterklaastraditie. 

Drie Krachtlijnen voor een gezamenlijke boodschap 

  1. Sinterklaas is een feest voor álle kinderen en jongeren
  2. Het jeugdwerk is een diverse sector met grote en kleine verenigingen, actief in zowel stedelijke als landelijke context, met een breed scala aan kinderen en jongeren van verschillende etnisch-culturele achtergronden, enz. 
  3. Het is essentieel om vrijwilligers en beroepskrachten in het jeugdwerk bewust te maken van de gevoeligheid rond dit thema en elkaar hierover te sensibiliseren. We moedigen jeugdverenigingen aan om niet weg te lopen van dit debat, maar het serieus te nemen. We weten dat het jeugdwerk van nature zeer creatief omgaat met communicatie en activiteiten, en we moedigen dit graag aan.

Enkele voorbeelden van communicatie

Scouts en Gidsen Vlaanderen

De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen staat stil bij dit vraagstuk. Ze willen graag van Sinterklaas een feest maken dat voor álle kinderen is. Ze vinden dat het beeld van de hulp-Piet met de tijd moet evolueren en dat raciale stereotypen moeten verdwijnen. Ze willen dat groepen samen met hen hierover nadenken en binnen hun eigen vereniging bespreken. Scouts en Gidsen Vlaanderen streeft ernaar dat niemand zich gekwetst of bespot voelt vanwege hun afkomst of huidskleur. In een kleurrijk Vlaanderen moet niemand worden herinnerd of voorgesteld als slaaf. Ze roepen op om rekening te houden met raciale gevoeligheden bij het karikaturale beeld van een pekzwarte knecht met stereotyperende kenmerken. Ze vertrouwen op de vindingrijkheid van hun leiding om op een creatieve manier invulling te geven aan dit vrolijke personage. 

Lees meer op hun website

Chirojeugd Vlaanderen

Het beeld van Piet kan sommige kinderen, jongeren en ouders kwetsen, bijvoorbeeld door grapjes en opmerkingen over hun eigen donkere huidskleur in verband te brengen met die van Piet. De Chiro vindt dat Sinterklaas een feest voor iedereen moet zijn en gelooft dat dit ook kan zonder elementen die refereren aan de zwarte slavernij, zoals kroeshaar, dikke lippen, oorbellen en het knecht zijn van Sinterklaas. De Chiro wil een plek zijn waar alle kinderen en jongeren zich thuis voelen. Daarom zien ze Piet niet langer als een stereotiep personage met kenmerken uit een koloniale tijd, en zo willen ze het Sinterklaasfeest leuk maken voor iedereen. Bovendien wijzen ze erop dat Piet's donkere kleur volgens hedendaagse verhalen het gevolg is van roet, en dat hij onder die roetvegen elke huidskleur kan hebben, want iedereen kan de beste vriend van Sinterklaas zijn. 

Lees meer op hun website

Uit de Marge

Uit de Marge benadrukt dat Sinterklaas en zijn Pieten vanuit de hele wereld komen, met diverse uiterlijke kenmerken zoals blonde lokken, bruine krulletjes en tinten van alle soorten. Dit maakt het voor kinderen uit heel België mogelijk zichzelf in het feest te herkennen, wat erg leuk is. Ze vinden het belangrijk dat alle kinderen in het hele land kunnen genieten van het feest. Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan hij een figuur worden die recht doet aan het plezier dat velen beleven aan de Sinterklaastraditie. Uit de Marge wenst alle kinderen een fantastisch feest toe.

Lees meer op hun website

Meer info

Wil je zelf meer weten over mogelijke vragen die ouders, kinderen en jongeren of andere vrijwilligers je kunnen stellen? Dan kan je inspiratie halen uit deze argumenten.