Home

Hoe werken aan diversiteit? Een maatstaf voor professionals

Hoe werken aan diversiteit? Een maatstaf voor professionals

Diversiteit

Van visie tot praktijk. Er zijn een aantal documenten die jou als organisatie of bestuur richting kunnen geven.  

Visienota

De Ambrassade werkte samen met een hele boel spelers de visie op Diversiteit in/en het jeugdwerk uit. Een manier van kijken naar het jeugdwerk, die vertrekt vanuit de ontwikkelingen in de samenleving in/en interactie met het jeugdwerk.

Een focus hierbij is dat er niet meer wordt gesproken over doelgroep specifiek- en regulier jeugdwerk, maar over jeugdwerk dat zich in de periferie en/of centrum van de lokale context bevindt. Verenigingen worden uitgedaagd: om de diversiteit die zich vaak nog in de niche van de verenigingen bevindt, te laten evolueren naar de kern van de vereniging. 

Nieuwe, hybride en experimentele jeugdwerkvormen krijgen erkenning en een volwaardige plaats in het jeugdwerklandschap. Zo zit de meeste ervaring in werken met diversiteit vooral in kleinere lokale groepen die nog niet eerder hun weg naar De Ambrassade vonden of in de eerste plaats met, van en voor hun vrienden in de buurt werken, zonder daar enige vzw-structuur aan te koppelen.

De kracht van de samenwerkingen tussen verschillende jeugdwerkvormen wordt in de verf gezet én extra aangemoedigd. 

Masterplan

Het Departement Jeugd Cultuur & Media, De Ambrassade, en tal van jeugd(werk)verenigingen vertaalden de visie in een masterplan op Diversiteit en/in het jeugdwerk. Dit is het beleidsinstrument waar jeugdwerkverenigingen, beleidsmakers en partners uit andere sectoren mee aan de slag kunnen. Het masterplan formuleert concrete acties rond diversiteit en inclusie zodat zaken duurzaam kunnen veranderen. 

Je vindt er als professional meer info over het nut van de doelgroepenwerkingen, welke doelen we als samenwerking tussen beleid en praktijk willen bereiken. Hier krijg je een visie mee met lange termijndoelstellingen die jouw kunnen helpen hoe je deze invult voor de diversiteitsdoelstellingen binnen jouw organisatie. 

Concrete handvaten 

      • Toolbox Diversiteit: De toolbox omvat methodieken en werkvormen om het jeugdwerklandschap toegankelijker te maken.
      • Salto-Youth Resource Centre on Inclusion and Diversity: een uitgebreide online databank met allerlei werkvormen over inclusie en diversiteit. Je vindt er ook een heleboel interessante publicaties.
      • Het netwerk en deze website: Komaf is de opvolging van Jeugdwerk voor Allen. Komaf is een platform om tips & tricks en goede voorbeelden onder alle lokale, bovenlokale, vrijwillige en beleidsgerichte jeugdwerkers uit te wisselen. We willen de website steeds levendig houden als iets interactief. Heb je tips? Mis je nog bepaalde inzichten of vragen over een thema? Contacteer ons