Home

Iedereen burgemeester

Iedereen burgemeester

Inclusie

We interviewden Burgemeester Koen T'Sijen over hun aanpak naar een inclusieve gemeente.

Wij beschikken over een gemeentelijk reglement waarbij we elk jaar € 10.000 verdelen over projecten om gelijke kansen te bevorderen, en dat betreft meestal wel inclusie. Zo heeft Boechout in 2022 een bedrag van 10.000 euro voorzien voor de ondersteuning van innovatieve projecten rond gelijke kansen. Met die subsidies moedigt de gemeente lokale organisaties aan om mee vorm te geven aan het gelijke kansenbeleid. 

Vanwaar deze insteek?

De gemeente wil een sociale en solidaire gemeente zijn die gelijke kansen creëert voor iedereen, minderheden wil beschermen en discriminatie wil voorkomen. Iedereen telt mee in onze samenleving. Daarom geeft Boechout elk jaar financiële steun aan projecten die gelijke kansen stimuleren. Het totale budget hiervoor is 10.000 euro. 

Hoe kom je voor een subsidie in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor subsidies, moeten de projecten aansluiten bij de beleidsprioriteiten. De gemeente geeft subsidies aan projecten die ondersteunend en versterkend werken voor maatschappelijk kwetsbare groepen, zodat ze volwaardig en menswaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Maatschappelijk kwetsbare groepen zijn groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden omwille van financiële, lichamelijke, psychologische, sociale of andere redenen. Door hun kwetsbare positie zijn ze bovendien minder dan gemiddeld vertegenwoordigd op bepaalde maatschappelijke domeinen (zoals arbeid, onderwijs, cultuur …).

Welke projecten zijn hierdoor al gerealiseerd?

  1. De financiering van het kampvervoer voor de jongeren van jongenstehuis Don Bosco. Dat is een opvangplek voor jongeren uit moeilijke thuissituaties. 
  2. De Maanwandelaars. Dat is een organisatie voor mensen met een beperking en samen met deze mensen en vrijwilligers houden zij een fietsbib en een deeldepot open. Ze ontvangen ook scholen om kinderen rond te leiden door een beleeftuin en organiseren wandelingen met ezels. Samen met Natuurpunt volgen sommigen ook een cursus natuurgids, die ze dan gebruiken in het natuurreservaat van de Molenbeekvallei. 
  3. vzw VONK. zij zetten projecten op voor jongeren die het psychisch moeilijk hebben en op zoek zijn naar zichzelf.
  4. Dagcentrum ‘t Ateljee van De Ark Antwerpen. Zij doen aan inclusieprojecten voor mensen met een beperking. 
  5. OKAN-klassen van het Sint-Gabriëlcollege om goed onderwijs te bieden aan jonge nieuwkomers
  6. Opvanghuis Ohana die opvang en begeleiding van vrouwen voorziet in een moeilijke thuissituatie. 
  7. De Woongenoten. Dat is een burgercoöperatie om betaalbaar wonen mogelijk te maken.