Home

Naar een beleid dat inclusie centraal stelt

Naar een beleid dat inclusie centraal stelt

Inclusie

Neem inclusie ter harte in je politiek beleid. 

Koen T’Sijen is burgemeester van Boechout en nam ‘inclusie’ mee op in zijn beleidsnota. Zo laat hij iedereen op een zelfstandige, veilige en comfortabele manier deelnemen aan het leven van elke dag in zijn gemeente. 

Bekijk hier hoe hij dit implementeerde in zijn beleid

De campagne ‘Burgemeesters voor Iedereen’ wil dat alle steden en gemeenten een plaats maken waar iedereen zelfstandig, veilig en comfortabel kan deelnemen aan het sociale leven. Ze kregen de doelstelling om in de beleidsperiode 2019 – 2024 van hun stad of gemeente een meer inclusieve plek maken én dat ze toegankelijkheid integraal en geïntegreerd in hun beleid opnemen. 

Meer dan honderd toekomstige burgemeesters, waarvan er twintig ook effectief de sjerp kregen tekenden een engagementsverklaring. Ook de komende beleidsperiode kan elke burgemeester terug een burgemeester worden voor iedereen.