Home

Inclusie binnen het personeel

Inclusie binnen het personeel

Inclusie

"Inclusie is geen doel maar een werkwijze"

Door aan inclusie te doen, willen we maatschappelijk kwetsbare groepen opnemen in alle terreinen van het leven door te streven naar gelijkwaardige participatie door middel van (structurele) uitsluiting te achterhalen en weg te werken. 

Alle levensdomeinen van het leven zoals onderwijs, vrije tijd, mobiliteit, huisvesting, tewerkstelling...

Maatschappelijk kwetsbare doelgroepen door hun gender, afkomst, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, handicap...

Inclusie betekent dan ook dat je je gezien, gehoord, gedragen en gesteund voelt. 

Inclusie, uitsluiting, segregatie en integratie getoond in cirkels
"Iedereen is welkom volstaat niet"

Door te zeggen: "Iedereen is welkom" ben je nog geen toegankelijke organisatie. Als organisatie werk je daarom aan:

 • fysieke drempels
 • mentale drempels
 • de perceptie top versus down
 • de perceptie van de buitenwereld

Ga na in hoeverre je organisatie reeds tools in huis heeft om de toegankelijkheid te verhogen/verbeteren.

Hoe kan het inclusiever?

Enkele zaken om bij stil te staan.

Er is een personeelsfeest en familie mag ook meekomen. Hoe communiceer je dit?

 • We communiceren dat familie/gezin welkom is
 • We communiceren dat +1 of meer mensen welkom zijn ongeacht de relationele status

De organisatie is Nederlandstalig maar er werken heel wat mensen die een andere moedertaal hebben:

 • Nederlands als voertaal en andere talen worden geweerd
 • Nederlands als voertaal n onderling mogen nog andere talen worden toegelaten
 • Nederlands is mogelijk als voertaal, maar de organisatie heeft een taalbeleid dat duidelijkheid schept over wat er gebeurt in andere situaties

Indien de organisatie aandacht geeft aan belangrijk (feest)dagen:

 • We geven enkel aandacht aan (feest) dagen in mijn met de Belgische cultuur: Kerstmis, Pasen, Sinterklaas, Wapenstildstand, Allerheiligen...
 • We geven (evenwaardig) aandacht aan belangrijke (feest)dagen uit andere culturen en geloofsovertuigingen.
 Binnen onze organisatie heeft iemand een handicap wanneer hij/zij/die (aantoonbare)moeilijkheden ondervindt: 

 • Lichamelijk
 • Verstandelijk 
 • Mentale gezondheid 
 • (On)zichtbaar ziek
 • Neurodiversiteit 
 • Al het bovengenoemde

Inclusieve feestkalender

Vaak wordt er chocolade en speculaas uitgedeeld aan de collega's bij Sinterklaas. Je kan even goed ook een versnapering voorzien bij het Suikerfeest. Deze feestdagen moeten sowieso niet in het wilde weg tot stand komen, maar maak bijvoorbeeld een inclusieve feestkalender waarbij je verschillende collega's informeert over deze dagen en eventueel iets voorziet. Geef ook de mogelijkheid om verlofdagen in te zetten op bepaalde feestdagen.

Je kan het invullen van feestdagen door personeelsleden zelf vrij laten invullen op basis van hun noden. Neem dit op in je personeels- en/of intern diversiteitsbeleid.


Stoel in een slaapkamer kijkt uit op raam

Inclusieve ruimtes

Op de plaats waar je werkt is het belangrijk dat je organisatie rekening houdt met: 

 • een gebedsruimte
 • een prikkelarme ruimte of stilte ruimte
 • een eenpersoonruimte om een hoofddoek te fatsoeneren of om borstvoeding af te kolven

Dit kan ook in eenzelfde ruimte zijn die polyvalent ingevuld kan worden via een boekingssysteem if met goede afspraken. 

Inclusie is niet eenzelfde ondersteuning voor iedereen, maar streeft naar gelijkwaardige participatie door alert te zijn voor uitsluitingsmechanismen, deze aan te pakken en weg te werken.Inclusie is niet eenzelfde ondersteuning voor iedereen, maar streven naar gelijkwaardige participatie door alert te zijn voor uitsluitingsmechanismen, deze aan te pakken & weg te werken

Een witte man, zwart klein meisje en een persoon in een rolstoel kijken op 3verschillende manieren naar een wedstrijd volgens ongelijke principes

Naar een inclusief organisatiebeleid

Natuurlijk zijn wat aanpassingen hier en daar doen makkelijker dan nadenken over een geheel beleid binnen je organisatie dat kadert in diversiteit. Om open te staan en iedereen welkom te heten moet je met een open en reflectieve houding aan de slag.

Een intern diversiteitsbeleidsplan of inclusief organisatiebeleid opmaken gebeurt dan ook niet van vandaag op morgen. Zo is De Ambrassade aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een eigen diversiteitsplan. Dit is een langdurig groeiproces waar ze graag over vertellen in hun blog.