Home

Inclusie

Inclusie

Het streven naar een samenleving waarin alle individuen, ongeacht hun achtergrond, beperkingen of identiteit, volwaardig kunnen deelnemen aan alle aspecten van het leven door het bewustzijn te vergroten, barrières te identificeren en te verwijderen, gelijke kansen te bevorderen.

Artikels